Piyanonun Çalışma Prensibi

0

Piyano nasıl çalışır, nasıl çalar? Piyanonun parçaları, özellikleri, çalışma prensibi hakkında bilgi.

piyano-semasi
Piyanonun tuşlarından natürel sesleri veren uzun tuşlar fildişi kaplıdır. Bunların arasında boyca daha kısa, abanozdan tuşlar vardır ki bunlar da yarım sesleri verir. Tuşlara basılınca yaylarla, karşı ağırlık sistemiyle harekete geçen üzeri aba kaplı küçük çekiçler yan yana gerili tellere vurur, böylece istenilen sesin çıkmasını sağlar. Ayrıca, piyanonun altındaki pedalların görevi de büyüktür. Pedallardan birine basınca ses şiddetlenir, uzar, ötekine basınca kuvvetinden kaybeder, kısa kesilir. Piyanonun telleri ya çelikten, ya da pirinçtendir.

Advertisement

Piyanonun klâvyesinin genişliği ya 6,5 oktav (do-fa), ya 6 3/4 oktav (do-lâ), ya da 7 oktav (lâ-lâ) arasında değişir. İyi cins piyanoların tahtası Macaristan’da yetişen bir cins çam ağacından yapılır.

Piyano neme, sıcaklık-soğukluk farklarına karşı çok duyarlı bir müzik aletidir. Zaman zaman yeniden akort edilmesi gerekir. Evlerde piyanoyu sık sık sıcaklığı değişmeyen bir yere koymak doğru olur.

Evlerde kullanılan piyanolar, genel olarak, konsol biçiminde, düz piyanolardır. Bunlarda teller dikey durumdadır. Büyük konser salonlarında çalınan piyanolar «kuyruklu piyano» denilen cinstendir. Bunlarda da teller yatay durumdadır. Ayrıca, büyüklüğüne, yapılış biçimine göre piyanolar «yarı kuyruklu», «çapraz» gibi adlar alırlar.

Piyano, ilk gelişmesi sırasında, pek taraftar bulmamış, kaba bir müzik aleti olarak karşılanmıştı. Hattâ ünlü Fransız düşünürü Voltaire piyanoyu, klavsene göre çok kaba ve çirkin sesli bulduğunu söylemişti. Bach devrinde de piyano makbul bir müzik aleti değildi. Daha sonra Mozart piyano için parçalar bestelemişse de, piyano asıl değerini Beethoven’in sonatlarıyla bulmuştur. Liszt, Rubinstein, Paderewski, Rahmaninov gibi besteciler piyanoya gereken değeri kazandırmışlardır. Bugün piyano müzisyenler tarafından çok sevilen, en çok çalınan müzik aletlerinin başında gelir.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply