Piyyut Nedir?

0

Piyyut nedir? Piyyut ne demek? Yahudilikteki dinsel şiir ve müziklere verilen isim olan piyyut hakkında genel bilgi.

Piyyut Nedir?

piyyut (İbranicede “avin şiiri”), çoğul Piyyutim. Yahudilikte çeşitli ayin bestelerine ya da dinsel şiirlere verilen ad. Bir bölümü Yahudi ayinlerinin parçası haline gelmiş, özellikle Sebt (Şabat) günü ve dinsel bayramlarda zorunlu ibadetten ayrılmaz olmuştur.

Advertisement

İlk piyyut’lar İS 4. ya da 5. yüzyılda Filistin’de bestelendi. Dinsel duyguların doğal anlatımı olarak mı. yoksa dinsel baskılara karşı gizli ve bilinçli birer tepki olarak mı doğdukları bilinmemekle birlikte bazı durumlarda özel önem kazandılar. Örneğin İmparator İustinianos’un fermanıy-la (İS 553) Talmud araştırmaları ve Tevrat’ ın öğretilmesi yasaklandığında dinsel kavram ve geleneklerin korunması için kullanıldılar.

Ortaçağda piyyut özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da İbrani edebiyatının en gelişmiş türü haline geldi. Gelişiminin doruğuna ulaştığı İspanya’da uyaklı olarak yazılmaya başladı. 18. yüzyılda hala piyyut yazılmakla birlikte bunların pek azı standart ayinlere girebildi. 20. yüzyıla girildiğinde Kahire’deki eski Ezra Sinagogu’nun geniza’sında piyyut ustalarından Yanay’ın 800 kadar yapıtının bulunması türün gelişimi konusunda yeni bir ilginin uyanmasına yol açtı.


Leave A Reply