Plan Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Plan ne anlama gelir? Plan kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
“Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar.” – H. Taner
2. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
“O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu.” – R. N. Güntekin
3. sinema, TV (***) Çekim
4. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur
“Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi.” – Ö. Seyfettin
1. bir amacı gerçekleştirecek şeyleri düşünmek, tasarlamak
“Yukarıdaki hizmetçisini karşısına almış, plan kuruyordu.” – E. E. Talu
2. bir düzen hazırlamak
1. isim Bir şeyin gerisindeki görünüm, geri plan
2. sıfat Önemsiz, değersiz
Arka plan
Bir yerleşim bölgesinin bütün bayındırlık işlerinde göz önünde tutulmak için hazırlanmış plan
1. zarf Önce, en önde
“Bu çatı altı penceresinden ilk planda bir Yahudi evinin taraçası görünüyordu.” – H. R. Gürpınar
2. Başlangıçta
Bir işin amacına uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi veya bir durumun daha ileriye götürülebilmesi için yapılan düzenleme


Leave A Reply