Plastik Sanatlar Ne Demektir?

0

Plastik sanatlar nedir ne anlama gelmektedir? Plastik sanatlar ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

Plastik Sanatlar
Resim, heykel, bir bakıma da mimarlık gibi şekil ve hacme dayanan güzel sanatlara «plastik sanatlar» denir.

Advertisement

İnsanlar, bir cismi kopya ederek, tekrarlayarak çoğaltma için en önce kil, balmumu gibi, istenilen biçime konulabilecek maddeler kullandılar. Bu arada, Romalılar, balmumu ile kalıp almasını çok iyi biliyorlar, bundan çok faydalanıyorlardı. Alçı keşfedilmeden önce, kehribar, zift, yumuşatılmış fildişi, hamur, kil de cisimleri bakarak kopya etmekte, benzerlerini yapmakta, yani bir nevi mulâj ve heykel sanatında başta gelen malzemelerdi.

Alçı, ilk defa Büyük İskender zamanında kullanıldı. Yalnız, o çağlarda alçı ancak yontularak heykel haline getiriliyordu. Alçının toz haline getirilip kullanılışı çok daha sonra, Medicis’ler zamanında Nadrea Verrocchio tarafından mümkün olmuştur. XIX. yüzyıldan sonra ise, kalıba elverişli plastik madde araştırmaları hızla ilerledi, plastik değeri yüksek çeşitli malzeme elde edildi. Bunlardan en son bulunanlara bütün dünyada kısaca «plâstik» deniyor.

Resme, heykele «plâstik sanatlar» denildi, bu sanatların somut gerçeği ifade edebilmesi, beş duyumuzdan en çok dokunma ve görme duyularımıza hitab ederek boşlukta yer kapladığı hissini uyandırmasındandır.

Advertisement


Leave A Reply