Pliyosen Çağ Ne Demek?

0
Advertisement

Pliyosen çağ nedir ne demektir? Pliyosen çağın özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

Pliyosen ÇağJeolojik zamanlardan Üçüncü Zaman’ın dördüncü ve son devridir.

Pliyosen, genel olarak, çukur alanlarda kuvvetli bir birikim, yüksek alanlarda ise kuvvetli bir aşınım devresi olmuştur. Bu devrin başlarında Avrupa’nın orta ve kuzey kesimleri kara halindeydi. Baltık Denizi’ni, bugünkü Pas de Calais’nin yerini de karalar kaplıyordu. Kıtanın güneyinde kara parçaları ile yer yer kesintiye uğrayan Akdeniz bulunuyordu; yalnız, Akdeniz’in derin çukurları henüz meydana gelmemişti. Bugün Ege’nin, Tiren Denizi’nin, Batı Akdeniz’in bulunduğu yerlerde de henüz kara parçaları vardı. Avrupa’nın güneydoğu kesimlerinde de, Macaristan’dan Aral gölüne kadar uzanan geniş bir göl alanı yayılmaktaydı.

Pliyosen’in sonlarına doğru bu görünüş kısmen değişikliğe uğramıştır. Anadolu, Trakya toprakları yükselmiş, buna karşılık Ege, Marmara, Karadeniz havzaları alçalarak derin çanaklar halini almıştır. Akdeniz’le Atlas Okyanusu arasındaki bağlantı da bugünkü şeklini Pliyosen’in sonlarında aldı.


Leave A Reply