Polidaktili Nedir?

0
Advertisement

Polidaktili ya da “Parmak Oluşum Bozukluğu” nedir? Polidaktili ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Polidaktili Nedir?

Parmak oluşum bozukluğu ya da polidaktili, başka açılardan normal olan bireylerde ya da daha yaygın etkili bir kalıtsal bozukluğun belirtilerinden biri olarak el ve ayak parmaklarında ortaya çıkan biçim bozukluklarının ortak adına verilen isimdir.
Polidaktili Nedir?

Parmak sayısının normalin üstünde olduğu polidaktilide fazla parmak çoğunlukla normalden küçüktür ve elin ya da ayağın dış kenarında yer alır, cerrahi girişimle çıkartılabilir. Polidaktili, Ellis-van Crevald sendromu ve Dı trizomisi (trizomi 13) gibi kalıtsal sendromlarda görülebilir. Birçok kalıtsal bozuklukta sık görülen sindaktilide parmaklar birbiriyle kaynaşmış ya da perdelidir; bu biçim bozukluğu da ameliyatla düzeltilebilir. Parmakların anormal ölçüde kısa olması brakidaktili olarak adlandırılır; el ve ayaktaki parmak kemikleri ya da el ve ayak tarak kemiklerinin az gelişmesi ya da yokluğundan kaynaklanabilir.

Araknodaktili (Yunanca arakhnaios: “örümcek”, daktylos: “parmak”) olarak bilinen aşın derecede uzun ve ince parmaklar Marfan sendromunda görülür. Kimi zaman da, özellikle ayaklarda ortadaki parmaklar gelişmediği ve öbürleri yanlarda iki kütle halinde kaynaştığında ıstakoz kıskacına benzer bir görünüm ortaya çıkar.


Leave A Reply