Poliokhni Nerededir? İlk Tunç Çağı Höyüğü Poliokhni Hakkında Bilgi

0

Poliokhni nerededir? Tarih öncesi merkezlerinden birisi olan Poliokhni höyüğü özellikleri, kültür katları hakkında genel bilgiler.

Poliokhni

Poliokhni

Poliokhni, Limni (Limnos) Adasında Ege yöresinin en önemli Tarih öncesi merkezlerinden biri olan İlk Tunç Çağı höyüğü. Çanakkale Boğazı açıklarında, adanın Anadolu’ya bakan güneydoğu kıyısında, doğal bir yükselti üstündedir. 1931-36 arasında, 1951-56 ve 1960’ta Bernabo Brea başkanlığındaki bir İtalyan ekibince kazılmıştır. Yapı katlarını adlandırmak için numaranın yanı sıra renk de kullanılmıştır. Eskiden yeniye doğru kültür katları ve önemli özellikleri şunlardır:

I. (siyah) evre: Ana kaya üstündedir. Yedi yapı katı ve basit kulübelerden oluşur. Siyah renkli, beyaz çizgili bezemeli çanak çömleği vardır. Kalkolitik Çağ içinde Troya I’den önceki bir döneme tarihlenir.

II. (mavi) evre: İki alt evresi vardır. Bir duvarla çevrilidir. Çanak çömleği Anadolu’da Kumtepe Ib’de çıkan çanak çömlekle benzerlik gösterir. Maden işçiliğinin varlığını kanıtlayan bir kalıpla bakır, kurşun ve gümüşten buluntular ele geçmiştir.

III. (yeşil) evre: Yerleşme büyümüş, çevre duvarı, en az bir kulesi olan bir sur görünümü almıştır. Bulunan çanak çömlek Troya I’dekilerle benzerlik gösterir.

IV. (kırmızı) evre: Sekiz alt evresi vardır ve bir yangın ile sona ermiştir. Ele geçen kırmızı açkılı çanak çömlek nedeniyle Troya I sonu ve Troya II başlarıyla eşzamanlı olduğu düşünülmektedir. Görece zengin maden işçiliğine işaret eden izler bulunmuştur.

V. (sarı) evre: Yerleşme geniş ölçüde büyüyerek doğal sırtın tümünü kaplamıştır. Bu, Troya II yerleşmesinin iki katı kadardır. Mahallelerle bunları ayıran sokaklar vardır. Mahallelerde tipik megaronlar, bun-lann iki yanında da depo yapıları yer almaktadır. Bu katta ele geçen, başta altın olmak üzere zengin metal eşya Troya’daki metal buluntularla yakından benzeşmektedir.

VI. (eflatun) evre: İlk Tunç Çağı sonu ya da Orta Tunç Çağı başına tarihlenen bu evre Anadolu ile benzerlik göstermektedir.

VII. (kahverengi) evre: Son Tunç Çağından kalma önemsiz bir yerleşmedir.

Poliokhni hem Anadolu ile Ege ve Yunanistan kültürleri arasında bağlantıyı sağlaması, hem Troya’dan daha eski kültür katlarını içermesi, hem de zengin metal buluntuları ve çanak çömleğinin biçim çeşitliliği açısından önem taşımaktadır. Bazı dönemlerde Anadolu’yla, bazen Kyklad Adalarıyla, bazen de Yunan anakarasıyla kültür yakınlığı olduğu anlaşılmaktadır.


Leave A Reply