Politika Politikacılar ve Siyaset İle İlgili Söylenmiş Resimli Güzel Sözler

0

Politika ve siyaset ile ilgili söylenmiş güzel sözler. Politika ve politikacılar hakkında ünlülerin ünlü sözleri, resimli güzel sözler.

Politika İle İlgili Güzel Sözler

***En az vaatte bulunan adama oy verin; en az hayal kırıklığına o uğratır.
Bernard Baruch

***Bir politikacıya şehrin anahtarlarını vermek yerine, kilitleri değiştirmek daha iyi olabilir.
DOUG LARSON

***Politika, sorun arama, her yerde bulma, yanlış tanı koyma ve yanlış ilaçları uygulama sanatıdır.
Groucho Marx

Politika İle İlgili Güzel Sözler

***Siyaset, mahkeme salonuna girerse, adalet çıkar.
François GUIZOT
Fransız siyaset adamı, tarihçi (1787-1874)

***Politika, yarın, gelecek hafta, gelecek ay ve gelecek yıl ne olacağını önceden söyleyebilme yeteneğidir. Ve daha sonra neden olmadığını açıklama yeteneğine sahip olmaktır.
Winston Churchill

***Politika, kan dökülmeden yapılan savaş, savaş ise kan dökülerek yapılan politikadır.
Mao Zedong

***Cehennemdeki en karanlık yerler ahlaki kriz zamanlarında tarafsızlıklarını koruyanlar için ayrılmıştır.
Dante Alighieri

***Politika neredeyse savaş kadar heyecan verici ve – çok tehlikeli … Savaş sadece bir kez öldürülebilir. Fakat politika birçok kez.
WİNSTON CHURCHİLL

Politika İle İlgili Güzel Sözler

***En sıkıntıdaki iki mahluk, politikacıyla akvaryum balığıdır. Herkesin gözü, her an onların üstündedir.
Lewis CARROLL
İngiliz yazar ve matematikçi (1832-1899)

***Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması değil, yandaşlarının aptalca savunması verir.
Alexander HAMILTON
ABD’li siyasetçi (1750-1804)

***Sırf politikaya ilgi duymamanız, politikanın size ilgi duymayacağı anlamına gelmez.
Perikles

***Politikada aptallık bir engel değildir.
Napolyon Bonapart

***Çağımızda ‘politikadan uzak durmak’ diye bir şey yoktur. Bütün meseleler politik meselelerdir ve politikanın kendisi yalanlar, kaçırma, çılgınlık, nefret ve şizofrenidir.
George Orwell

Politika İle İlgili Güzel Sözler

****Politika, insanın karakterini mahveder.
Otto von BISMARCK
Alman devlet adamı (1815-1898)

***Politika, garip yatak arkadaşlarını bir araya getirir.
Charles Dudley WARNER
ABD ‘li yazar (1829-1900)

***Politikaya katılmayı reddetmenin cezalarından biri, sonuçta sizden aşağı kişiler tarafından yönetilmenizdir.
Platon

***Politika, insanların yaşamlarının iyileştirilmesi ile ilgilidir. Ülkemizde ve dünyada barış ve adalet nedenini geliştirmekle ilgilidir. Politika, insanlar için iyi yapmaktır.
Paul Wellstone

***Sonunda amaç seçim kazanmak değil. Amaç toplumu değiştirmek.
PAUL KRUGMAN

***Politikada güneşli günler ve yağmurlu günler çok çabuk değişebilir.
GIULIO ANDREOTTI

***Bir fikirde ısrarlı olmak, hiçbir zaman politik liderler için artı olarak algılanmamıştır.
Cicero

Politika İle İlgili Güzel Sözler

***Devlet adamı, koyunu kırkar, politikacı derisini yüzer.
Auskin O’Malley

***Dünyanın her tarafında devlet gemisi, onu idare edenlere pusulası düzgün, teknesi çürük gelir; muhaliflere ise teknesi sağlam pusulası bozuk görünür.
Cenap Şebabettin

***Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır. Simon Cameron

***Gençliğimde politikacının entellektüel olması gerektiğine inanırdım. Bugün entellektüel olmanın bir politikacıya, hiç olmazsa zarar vermediğini biliyorum.
Carlo Schmidt

***İnsanın insana, politikacının politikacıya ettiğini, hayvan hayvana etseydi dünyada tür kalmazdı.
Robert Bums

***Pirelerin en büyük özelliği, sağdan sola, aşağıdan yukarıya iyi sıçramalarıdır. Politikacılarınki de öyle. Mark Twain

***Politika, belli etmeden değişme sanatıdır.
Voltaire

***Politika, insanları kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır.
Paul Valery

Politika İle İlgili Güzel Sözler

***Politikada yanlış yola sapanlar daima hızlı yürürler.
Cenap Şehabettin

***Politikacı evet demekle belkiyi, belki derse hayır demek istiyordur. Hayır derse politikacı değildir. Şerafettin Güzel

***Politikacı için seçim kaybetmek, utanmaktan bin kere beterdir.
Everett Dirksen

***Politikacıya soru sorma ki, sana yalan söylemesin.
Dashiel Hammet

***Politikacının dili, sivri değil, kıvrımlı olur.
Victor Hugo

***Politikacının iki kere anlattığı masal insanı yorar, üçüncüsü bayıltır, dördüncüsü öldürür.
Mark Twain

***Politikacının sözünü tutmasını beklemek, delik cepte madeni para biriktirmeye benzer.
Goethe Eliot

***Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır; nehir olmayan yere köprü yapmayı vaat ederler.
Nikita Kruşcev

***Politikacıların küçük hatalarını itiraf etmeleri büyük hatalarını saklamak içindir.
La Rochefoucauld

***Sürekli olarak gerçeği söyleyen politikacı yoktur. Çünkü sürekli olarak gerçeği söyleyen kişi, politikacı olamaz.
Mark Twain

***Tedbirli politikacı, muhaliflerden sonra yatar, herkesten önce kalkar.
Theodore Roosevelt

***Yolcu için yol, kurnaz politikacı için söz tükenmez.
A. A. Milne

Siyaset Hakkında Sözler

***Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür.
James F. Clarke

***Çağdaş siyasi toplum, “insanları umutsuzluğa düşürme makinesi” dir.
Albert Camus

***Çıkar anlaşmasına varmak için sıkışan tüccarlara ne kadar güveniyorsan, söz veren siyasetçinin sözünü tutacağına da o kadar inan!
Booth Tarkington

***Devletin adil olması, içindeki siyasetin sınırlanmasına bağlıdır.
M. Azzalini

***Eğer toplum içinde bir eğilim sözden güçlü ise ve siz o eğilime karşı olsanız dahi yine de o eğilimden yana görünün.
Machiavelli

***İki üç kuklacının keyfine mahkûm olmuş:
Bir siyaset ki didiklerdi, eminim, karakuş!
Mehmet Akif

***İkiyüzlülerin büyüğü, siyaset adamlarının küçüğüdür.
Bacon

***Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause

***Siyaset alanında hayâl uykusuna dalma, zira uyanış, çok acı ve hüsranlı olur.
La Edri

***Siyaset cambazlığına giren bir adam, iradesine dikkat etmelidir. Çünkü siyaset siyaset karakteri bozar.
Bismark

***Siyasette kuraldır. Müttefiklerini herkesin yanında öv, arkalarından sonra konuş.
Palmiro Togliatti

***Siyaette yükselmenin sırrı, aptal ve kanaatkâr aörünüp, akıllı ve muhteris olmaktır.
Montesquieu


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?