Politika Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Politika ne anlama gelir? Politika kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa
“Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.” – Anayasa
2. Davranış biçimi, düşünce yapısı
“Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular.” – N. Cumalı
3. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme
“Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
politika izlemek
bir işi çözümlemek için politika yolunu kullanmak
Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyaset
Bir devletin kendi sınırları içinde kamu işlerinin örgütlenmesine ve yönetime ilişkin uyguladığı siyaset
Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası, açık kapı siyaseti
Siyasette açık, şeffaf olma, glasnost
Bağlantısızlık siyaseti
1. Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma tutumu
2. İşi oluruna bırakma tutumu


Leave A Reply