Polonyum Nedir? Polonyum Elementinin Özellikleri

0

Polonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Polonyum elementi ile ilgili bilgi.

polonyumPolonyum, Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898’de peklend içinde keşfedilen ilk radyoaktif elementtir.


Sembolü: Po
Atom Numarası: 84
Atom Ağırlığı: 209
Elemet serisi: Yarı Metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşümsü

PERİYODİK TABLO

Polonyumun kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellürün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun durumuna dönüşen radyoaktif bir maden olup, doğada çok az bulunur. Öteki elementlerden çok daha fazla izotopa sahiptir. Atom ağırlıkları 192 ile 210 arasında değişen 27 izotopu vardır. Bunların içinde en kolay elde edilebileni Po-210 izotopudur. Bizmutu ya da kurşunu siklotronda alfa tanecikleriyle, protonlarla ya da döterronlarla bombardıman ederek, yarılanma süresi 103 yıl olan Po-209 ve 2.9 yıl olan Po-208 izotopları da elde edilebilir.

Kullanım Alanları


Polonyum, berilyum ile karıştırılır ya da alaşım durumuna getirilirse etkili bir nötron kaynağı elde edilir. Bu kaynaktan, tekstil tezgâhlarındaki vb statik yükleri yok etmekte yararlanılır. Bu nötron kaynağından fotoğraf filmleri üzerindeki tozları fırçalayarak yok etmekte de kullanılır.

Polonyumun Elde Edilmesi:

Metalik polonyum, polonyum hidroksitten ya da öteki bazı polonyum bileşiklerinden, derişik sulu amonyak çözeltisi ya da susuz sıvı amonyak ile işleme sokularak elde edilir. Polonyumun bilinen iki allotropu vardır. Metalik polonyum seyreltik asitlerde kolayca çözünmesine karşın, alkalilerde pek az çözünür. Polonyumun organik asitlerle yaptığı tuzlar kolayca yanar, halojenür aminler bu tuzlan metale indirgerler. Miligram ya da mikrogram derecesinde de olsa Po-210’a dokunulması son derece tehlikelidir, bu nedenle özel aletlerle uzaktan kontrol edilmesi gerekir. Dokunulduğunda zarar vermeyecek polonyum miktarı en fazla 6.8×10-12 gram kadardır. Buna göre, polonyum siyanür asidinden 2,4 x 10, 11 kez daha zehirlidir.

209Bi + 1n → 210Po + e-


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?