Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Kullanımları ve Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Possessive Pronouns yani iyelik zamirleri nelerdir, ve nasıl kullanılırlar? Kullanımında dikkat edilecekler ve cümle içinde kullanımlarına örnekler.

Possessive Pronouns (İyelik zamirleri) bir öğenin veya fikrin sahipliğini göstermek için kullanılır. İngilizce İyelik zamirleri (Possessive Pronouns), iyelik sıfatlarına (Possessive Adjectives) çok benzer ve ikisini karıştırmak kolaydır. Aşağıda, Possessive Pronouns hemen ardından, yapı bakımından farklı, ancak anlam bakımından benzer olan Possessive Adjectives bazı örnekleri verilmiştir.

Possessive Pronouns

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri) Örnekleri

 • O köpek onun.
  That dog is hers.
 • Tepedeki o güzel ev onların.
  That beautiful house on the hill is theirs.
 • Oraya park edilmiş iki motosiklet onun.
  The two motorcycles parked over there are his.

Possessive Adjective (İyelik Sıfat) Örnekleri

 • Köpeği orada.
  Her dog is over there.
 • Tepedeki evleri çok güzel.
  Their house on the hill is beautiful.
 • İki motosikleti oraya park edilmiş.
  His two motorcycles are parked over there.

Possessive Pronouns kullandığınızdan emin olmanın en kolay yolu yerleşimi fark etmektir. Possessive Pronouns her zaman bir cümlenin sonuna yerleştirilir. Diğer iyelik formlarında olduğu gibi, değiştirdikleri ismin önüne doğrudan yerleştirilmezler.

Possessive Pronoun (İyelik Zamir) Kullanımı

Possessive Pronouns, birisine bir şey işaret ederken mülkiyeti belirtmek için kullanılır. Possessive Pronouns kullanan cümleler genellikle bir şeyi işaret etmek ve sahipliğini belirtmek için diğer değiştiricileri kullanır.

Örnekler
 • Bu kimin arabası? Bu benimki. = Benim.
  Whose car is that? It’s mine. = It’s mine. (Burada it is my car ile it’s mine demek aynı anlama gelir. Ama gramer olarak farklıdır. My benim anlamında gelirken, mine benimki anlamına gelir.)
 • Onların evi nerede? = O ev onların.
  Where’s their house?= That house is theirs.

Possessive Pronouns sadece mülkün nesnesi (‘seninki’, ‘onunki’, bizimki ‘, vb. – (what is ‘yours’, ‘hers’, ours’, etc.) ) bağlamdan anlaşıldığında kullanılır. Başka bir deyişle, sahip olunan şey genellikle önceki bir ifadede belirtilir. Daha sonra Possessive Pronouns nesnenin kime ait olduğunu netleştirmek için kullanılır.

Advertisement

İşte iyelik zamirlerinin (Possessive Pronoun) listesi.

 • I – mine (Ben – benim)
 • You – yours (Sen – seninki)
 • He – his (O – onun)
 • She – hers (O – onun)
 • We – ours (Biz – bizimki)
 • You – yours (Sen – seninki)
 • They – theirs (Onlar – onların)

possesive

Cümle İçinde Kullanımları
 • Bu senin öğle yemeğin mi? – Hayır, oradaki benim.
  Is this your lunch? – No, that one over there is mine.
 • Kimin tenis raketleri bunlar? – Onlar senin!
  Whose tennis rackets are those? – They’re yours!
 • Bu kimin evi? – Bu onun.
  Whose house is it? – It’s his.
 • Kime ait olduğunu biliyor musun? – Bu onun.
  Do you know who that belongs to? – It’s hers.
 • Bu sizin eviniz değil. Bu bizim
  This isn’t your house. It’s ours
 • Bunlar kimin arabaları? – Onlar sizin.
  Whose cars are these? – They’re yours.
 • Kimin köpeği bu? – Bu onların.
  Whose dog is that? – It’s theirs.

Possessive nouns, bir şeyin özellikle birine ait olduğunu belirtirken Possessive Pronouns ile aynı şekilde kullanılır.

Örnekler

Kimin cep telefonu bu? – John’un.
Whose cell phone is that? – It’s John’s.

Bu bilgisayarlar kime ait? – Bizim ebeveynlerin.
Who do these computers belong to? – They’re our parents’.

İyelik Zamir (Possessive Pronoun) Kontrol Listesi

 • Possessive Pronouns, sahip olunan nesneden daha öncesindeki cümlede bahsedildiğinde (bağlamında) kullanılır.
 • Possessive Pronounsu doğrudan cümlelerin sonuna yerleştirilir.
 • Possessive Pronouns kullanımda Possessive Adjectivese çok benzer
 • Possessive Pronouns, bağlam kimin bir nesneye sahip olduğu açık olduğunda kullanılır
 • Possessive Pronouns ve adjectives arasındaki benzerliğe dikkat edin
 • Diğer bireysel sahiplik formları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu kaynakları kullanın:

İyelik İsimleri – Örneğin, John’un evi, bisikletin rengi vb.
Possessive Nouns – For example, John’s house, the bicycle’s color, etc.

İyelik Sıfatları – Örneğin mahallemiz, yeğeni vb.
Possessive Adjectives – For example, our neighborhood, his niece, etc.

Advertisement


Leave A Reply