Postanın Tarihçesi

0

Posta nedir? Tarih boyunca posta ile iletişim nasıl bir gelişme göstermiştir? Posta tarihi hakkında bilgi.

postaPosta; bir yerden gönderilen ya da bir yere gelen para, mektup, paket türü emanetlerin tümü. Hizmetin ücretini ödeyen, yollayıcıdır. Ödeme posta pulu ya da posta işleminde kullanılan makinelerin ücreti gösterir baskıları aracılığıyla yapılır. Günümüz uygarlığının en önemli kurumlarından biri posta taşımacılığı başlangıçta belli yerlere yerleştirilen ve buralarda bekletilen atlar aracılığıyla yapılırdı.

Advertisement

En eski posta servisi Fransa’da Paris Üniversitesi tarafından kuruldu. 13. yüzyılın sonlarında bu servise bağlı olan kuryeler belli zamanlarda yola çıkarak Avrupa’nın çeşitli kentlerinden Paris’te bulunan öğrencilere gönderilecek para ve mektupları toplardı. XI. Louis ülkenin belli başlı yollarında posta istasyonları kurdu. Fransız postası XIII. Louis tarafından genel bir posta denetimi merkezinin kurulmasından sonra daha düzenli bir duruma geldi.

Almanya’da ilk posta Kont I. Roger tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında kuruldu. 1516’da İmparator I. Maximilian’ın isteği üzerine Viyana’dan Brüksel’e uzanan bir posta servisi kuruldu. Almanya’da 1561’e kadar mektuplar şirketler ve özel kişiler eliyle gidecekleri yerlere ulaştırılıyordu. 1561’de tüm postalar, bir posta genel müdürlüğüne bağlandı. 1710’dan sonra posta hizmeti doğrudan doğruya devlet tarafından yürütülmeye başlandı. İngiltere’de özel postaların kurulması Kral III. Edward dönemine rastlar. 1635’te Londra-Edinburg arasında ilk resmi posta servisi kuruldu. 1683’te Londra’da bir spenny postası kuruldu. Londra’da tüm Britanya ülkeleri için genel bir posta merkezi açıldı. Bu merkezin çeşitli kentlerde şubeleri vardı. 1839’da İngiliz posta sisteminde penny yönetimi kabul edildi, ilk posta pulu 6 Mayıs 1840’ta kullanıldı. Aynı yıl posta ve kayıtla para gönderme yöntemleri kabul edildi. 1855’te ilk posta kutuları kullanılmaya başlandı. İngiltere’de postane sistemi hızla gelişerek paket postası, para değiştirme ve telgrafçılık kısa süre içinde yerleşti.

Amerika’da posta, 17 Şubat 1691’de kuruldu, 1693’te altı arabalarla posta servislerine başlandı. 26 Temmuz 1775’te Philadelphia’da toplanan kongrede bir posta sistemi kuruldu. 1813’te posta ilk kez kentlerarasına buharlı gemiyle taşındı. İngiltere’de pul sisteminin başarıya ulaşmasından sonra ABD’de pul kullanılmaya başlandı.

Advertisement


Leave A Reply