Pozantı Nerededir? Pozantı İlçesinin Özellikleri İklimi Ekonomisi

0

Pozantı nerededir? Adana Pozantı ilçesinin özellikleri nelerdir? Pozantı’nın iklimi, ekonomisi, yer yüzü şekilleri nelerdir? Pozantı hakkında bilgi.

Pozantı

Pozantı, Akdeniz Bölgesi’nde, Adana iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasabadır. Yüzölçümü 772 km2 olan Pozantı ilçesi doğuda Aladağ, güneyde Karaisalı ilçeleri, güneybatıda İçel, batı ve kuzeyde de Niğde illeriyle çevrilidir.

pozantı

İlçe topraklan ilin batı kesiminde, oldukça yüksek ve engebeli bir bölgede yer alır. Akarsu vadileriyle derin biçimde yarılmış olan bu bölgeyi Orta Toroslar engebelendi-rir. Aladağlar’a bağlı Karanfil Dağı ilçenin kuzeydoğusunda 3.059 m’ye yükselir. Bu topraklardan kaynaklanan suları toplayan Ecemiş (Körkün) Çayı ve Pozantı Deresi (Çayı) olarak da bilinen Çakıt Suyu, ilçe sınırları dışında Seyhan Baraj Gölüne dökülür. Bu dağlık yörede Adanalıların yazı geçirdiği yaylalar vardır. Dağların yüksek kesimlerinde göknar, kızıl çam, sedir ve kara çamlardan oluşan ormanlar yer alır.

Ekonomisi

İlin nüfus açısından en küçük ilçelerinden biri olan Pozantı halkı geçimini daha çok tarımdan sağlar. Kıl keçisi ve koyun yetiştiriciliği yapılan ilçede tarıma elverişli alanlar oldukça sınırlıdır. İlçede yaygın olarak bağcılık ve buğday üretimi yapılır, az miktarda arpa ve baklagiller yetiştirilir. Yazın sayfiye alanlarının kalabalıklaşması ilçe ekonomisini canlandırır. Bu sayfiyelerden başlıcası Bürücek Yaylasıdır. İlçenin doğal değerlerinden olan yaban keçileri için Karanfil Dağında bir üretme istasyonu kurulmuştur. İlçe topraklarında krom içeren cevher yatakları vardır.

Pozantı yöresi, ilkçağdan beri Anadolu’ nun iç kesimlerini Akdeniz kıyısına bağlayan doğal ulaşım yollarının geçtiği bir alanda yer almıştır. Ulukışla-Adana demir ve kara yolları ilçe topraklarından geçer. Eskiden Gülek Boğazını aşan bu karayolunun doğusundan geçen bir otoyol yapılmıştır.

Tarihine ilişkin fazla bilgi olmayan Pozantı yöresi Kurtuluş Savaşı sırasında bir süre Fransızların işgalinde kaldı. Cumhuriyet’in ilk döneminde bucak olarak yönetilen yöre 1954’te ilçe oldu.

İlçenin güney kesiminde yer alan ve eski bir konaklama merkezi olan kasaba, eskiden Pondadis, Bezendum, Badandun ve Podandos adlarıyla anıldı. Yerleşmenin adına ilk kez ortaçağ Arap kaynaklarında rastlanmasının nedeni, Bizans’a karşı savaş açan Abbasi halifesi Memun’un bu yörede ölmesidir. Pozantı, Bağdat Demiryolu’nun I. Dünya Savaşı sırasında bölgeye ulaşmasıyla önemli bir konaklama merkezi durumuna geldi. Günümüzde Ulukışla-Adana demiryolu ile Tarsus-Pozantı Otoyolu kasabadan geçer. Küçük bir yerleşme olan Pozantı kasabası il merkezi Adana’ya 110 km uzaklıktadır.


Kaynak 2

Pozantı; Adana ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İlin batısında; kuzey ve batıdan Niğde’nin Çamardı ve Ulukışla, doğudan ilin Aladağ, güneyden Karaisalı ilçeleriyle çevrilidir.

pozantı

İlçe toprakları, Orta Toroslar’ın doğu bölümünde, Bolkar Dağları ve Aladağlar arasındaki derin vadiler ve yüksek tepelerin arasında yer alır. Orta bölümde kuzey-güney yönündeki bir çöküntü hendeği olan Ecemiş Çukuru uzanır. Batıda Bolkar Dağları (2.200 m), kuzeydoğuda Karanfil Dağı (3.059 m), doğuda Süzgeç Dağı (2.152 m), Pozantı Dağı (2.689 m) önemli yükseltilerdir. Aladağlar’ın batı etekleriyle Pozantı Dağı’ndan kaynaklanan Ecemiş Çayı, Pozantı ve Bolkar Dağları’ndan kaynaklanan Pozantı Çayı, Pozantı Çayı’na Ulukışla’da katılan Çiftehan Çayı, Çakıt Suyu, başlıca ırmaklardır. Bu sular, Seyhan Baraj Gölü’ne dökülür.

Çakıt Çayı vadisi, Toroslar’ın önemli doğal geçitlerinden biridir (Orta Anadolu’yu Çukurova’ya bağlayan demiryolu ve karayolu bu vadiden geçer). İlçede Akdeniz iklim etkinlikleri kaybolur. Yazlar, kıyıya oranla oldukça serin, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık, 13-14°C, yağış tutarı 700 mm’dir. İlçe, orman varlığı açısından zengindir. Yükseklerde karaçam, sedir, göknar, ardıç, daha alçak yerlerde meşe ve öteki bazı geniş yapraklı orman ağaçları görülür. Dağların üzerinde çeşitli çayır otlarıyla kaplı verimli yaylalar vardır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, kurufasulye, nohut, yetiştirilen başlıca ürünleridir. Geniş alan kaplayan bağlarda üzüm üretilir. Koyun, keçi beslenir. Arıcılık gelişmiştir. Özel sektör tarafından pazarlanan Şekerpınar Suyu, ilçe merkezi yakınından kaynaklanır. Krom, başlıca yeraltı kaynağıdır.

Ankara-Adana kara (E-5) ve demiryolu üzerinde Pozantı Çayı vadisi eteğinde, deniz düzeyinden 900 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 120 km uzaklıktadır.


Leave A Reply