Pozitif ve Negatif Ne Demek?

0

Pozitif nedir ne demektir? Negatif nedir ne demektir? Pozitif ve negatif kavramlarının kısaca açıklandığı yazımız.

Pozitif ve Negatif
Cebirde 0 (sıfır)’dan büyük sayılara «pozitif» (artı), küçüklere de «negatif» (eksi) denir.

Advertisement

Aritmetikte, sayılar, doğru bir çizgi üzerinde büyüklüklerine göre sıralanmış olarak düşünülür. Bu çizgi «sayılar ekseni»dir. Eksenin sol başında 0 (sıfır) vardır, sağa doğru gittikçe (1,2, 3…) sayılar artar.

Cebirde ise sayılar «pozitif» (artı), «negatif» (eksi) olmak üzere, ikiye ayrılır. Sayılar ekseni üzerinde 0’ın sağında +1 (pozitif 1), solunda da —1 (negatif 1) vardır. Sağa doğru ilerledikçe +2, +3…; sola doğru gidildikçe de —2, —3… gibi sayılar sıralanır.

Eksenin iki ucunda ise «pozitif (artı) sonsuz» ile «negatif (eksi) sonsuz» bulunur. «Sonsuz» değeri bilinmeyen en büyük sayıdır.

Advertisement


Leave A Reply