Justin Bieber – Pray Çevirisi

0

Justin Bieber Pray Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Justin Bieber Pray şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Justin Bieber

Kaynak: commons.wikimedia.org

Justin Bieber – Pray Çevirisi

Ohh Ohh Ohh .. and I pray
Ohh Ohh Ohh… ve dua ettim
I just cant sleep tonight.
Bu gece uyuyamadım
Knowing that things aint right.
Doğru olmayan şeyleri düşünerek

Advertisement

Its in the papers, its on the tv, its everywhere that I go.
Gazetelerde, televizyonlarda gittiğim her yerde.
Children are crying.
Çocuklar ağlıyor
Soldiers are dying
Askerler ölüyor
Some people don’t have a home
Bazı insanlarınevi yok
But I know there’s sunshine behind that rain
Ama biliyorum yağmurdan sonrası güneş

I know there’s good times behind that pain, hey
Acıdan sonra güzel zamanlar olduğunu biliyorum
Can you tell me how I can make a change
Nasıl değişiklik yaparım söyler misin
I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm

I close my eyes and pray
Gözlerimi kapatırım ve dua ederim
I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm
I close my eyes and pray
Gözlerimi kapatırım ve dua ederim

I lose my appetite, knowing kids starve tonight.
Çocukların bu gece aç olduğunu düşünerek açlığımı kaybettim
And when I sit up, cause my dinner is still on my plate.
Ve ayağa kalktığımda, çünkü yemeğim hala tabağımdaydı
Ooo I got a vision, to make a difference.
Ooo aklıma bir fikir geldi, değişiklik yapmak için
And its starting today.
Ve bugün başlıyorum

Advertisement

Cause I know there’s sunshine behind that rain
Çünkü biliyorum yağmurdan sonrası güneş
I know there’s good times behind that pain, hey
Acıdan sonra güzel zamanlar olduğunu biliyorum

I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm
I close my eyes and pray
Gözlerimi kapattım ve dua ettim
I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm
I close my eyes and pray
Gözlerimi kapattım ve dua ettim
For the broken-hearted.

Kırık kalpliler için
I pray for the life not started
Başlamayan hayatlar için dua ettim
I pray for all the ones not breathing
Nefes alamayanlar için dua ettim.
I pray for all the souls in need.
İhtiyacı olan tüm ruhlar için dua ettim
I pray. Can you give em one today.
Dua ettim. Kabul edermisin
I just cant sleep tonight
Bu gece uyuyamadım
Can someone tell how to make a change?
Biri nasıl değişiklik yaabiliceğimi anlatabilir mi?

I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm
I close my eyes and pray
Gözlerimi kapattım ve dua ettim
I close my eyes and I can see a better day
Gözlerimi kapatırım ve daha güzel bir gün görürüm
I close my eyes and pray
Gözlerimi kapattım ve dua ettim

I pray ..
Dua ettim

I close my eyes and pray ..
Gözlerimi kapattım ve dua ettim

Advertisement


Leave A Reply