Prens Otto von Bismarck Hayatı

0

Almanya imparatorluğunun kurucu sayılan ve ilk başbakanı olan Otto von Bismarck hayatı hakkında bilgiler.

Otto von BismarckAlmanya İmparatorluğunun ilk başbakanıdır. 1815 ile 1898 yılları arasında yaşamıştır. Güttüğü politika ile XIX. yüzyılın ikinci yansında Avrupa’nın siyasi hayatında büyük rol oynamıştır.

Advertisement

Bismarck bir süvari yüzbaşısının altı çocuğundan dördüncüsüydü. Göttingen Universitesinde hukuk okudu, iki yıl staj gördükten sonra subay oldu. 1848’de Prusya Diyet Meclisi üyeliğine seçildi, her türlü liberal tedbirin şiddetle düşmanı olarak kendini yetiştirdi. 1851’de Frankfurt Diyeti’nde Prusya bakanı oldu ve 1859’a kadar bu mevkide kaldı, orada, Avusturya’ya karşı aşırı düşmanlığı ile kendini gösterdi.

Bismarck, 1859’da Petersburg’a, 1862’de Paris’e elçi olarak gönderildi ve aynı yıl Berlin’e çağırılarak devlet bakanlığına, bir ay sonra da Başbakanlığa ve Dış İşleri Bakanlığına getirildi, Mecliste en şiddetli mutlakiyet rejimi yanlısı davranarak son derece baskıcı bir rejimin tarafında olduğunu gösterdi

Danimarka Kralı VII. Frederik 1863’te ölünce, Frankfurt Diyet Meclisinde Schleswig-Holstein dukalıkları veraseti meselesi ortaya atılmıştı. Bismarck bu sebeplerden dolayı Avusturya’yı Danimarka aleyhine savaşa sürüklemeye çalıştı ve bundada başarılı oldu. Avusturya 1864′ teki bu savaşta yenilince, Gastein Konvansiyonu, 1865’te Schleswig – Holstein için bir Avusturya – Prusya idaresi düzenledi. Lauenbourg 16 Eylül 1865’te Prusya’ya ilhak edildi, Bismarck “Kont” unvanını aldı.

Bismarck, Avusturya’yı Almanya’dan uzaklaştırmak azminde olduğu için, III. Napoleon’un güvenini kazanmaya, İtalya’nın ittifakını sağlamayı başardı. Avusturya, Sadova’da yenildi. Alman bünyesinden ayrıldı. Hanover Krallığı, Hessen Kassel elektorlüğü, Nassau dukalığı Prusya’ya bağlandı, bu ilhak etrafında, Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldu.

Advertisement

Alman Birliği’nin Kuruluşu

Fransa, Prens Leopold von Hohenzollern’in İspanya tahtına aday olarak ileri sürülmesine itiraz etmişti. III. Napoleon’la bozuşmak için bahane arayan Bismarck, Ems’ten gelen bir telgrafı değiştirdi, böylece 1870 -1871 Savaşı’nın patlamasına sebep oldu. Bütün küçük Alman devletlerini, Prusya’nın peşinde, bu savaşa sürüklemeyi başarmıştı. 18 Ocak 1871’de, Versailles şatosunun aynalı galerisinde, Alman İmparatorluğu’nun yeniden kuruluşunu ilan ettirmeyi başardı. “Prens” ünvanını kazandı ve yeni imparatorluğun Başbakanlığına getirildi. Bu suretle Prusya, hemen bütün Alman devletlerini etrafına toplamış oldu. “Almanya” ismini alan imparatorluk İngiltere’den sonra dünyanın en güçlü devleti haline geldi.

10 Mayıs 1871’de imzalanan Frankfurt Antlaşması’ndan sonra, Prens Bismarck, Fransa’nın Avrupa’da tek başına kalmasını devam ettirmeye çalışmıştır, 1871 ‘den 1873’e kadar geçen süre içinde, Almanya’yı Avusturya’ya, Rusya’ya ve İtalya’ya yaklaştırdı. 1875’te, Fransa’nın kalkınmasından dolayı endişelenerek, ona karşı yeni bir savaşa daha başlamak üzereydi. Ancak, Rusya’nın ve İngiltere’nin durumları buna engel oldu, Türk-Rus Savaşı ve Berlin Kongresi, Prusya ile Rusya arasına bir soğukluk sokmuştu. Bismarck hem bundan dolayı, hem de Fransa’yı Avrupa’da tek başına bırakmak için 1883’te meşhur Üçlü Ittifak’ı kurdu. Almanya, İtalya, ve Avusturya-Macaristan arasında kuruları bu ittifaka Fransız-Rus ittifakı karşı bir ağırlık teşkil etmekte gecikmedi.


Leave A Reply