Present Ne Demek – İngilizce Türkçe Anlamı

0

Present nedir? Present kelimesinin okunuşu, ingilizce ve türkçe karşılığı, ilgili ve türetilmiş kelimeler ve cümle içinde kullanımları.

Present Ne Demek – İngilizce Türkçe Anlamı

“Present Okunuşu”

“Present Türkçe Anlamı”

SIFAT

Advertisement

mevcut
bu
şimdiki
halihazırdaki
hazır
adı geçen

İSİM

hediye
şimdiki zaman
şu an
belge
armağan

FİİL

Advertisement

sunmak
sahneye koymak
vermek
bulunmak
tanıtmak
takdim etmek
ortaya koymak
ileri sürmek
aday göstermek
arzetmek
çıkarmak
ibraz etmek
nişan almak
doğrultmak
sahnelemek

“İngilizce Açıklama (Description)”

1 adj. Now existing or going on; not past or future: the present time; their present work.
2 n. The time now going on; the current time: For the present, I am acting as class secretary.
3. adj. Being in view or at hand; not absent: Is the whole class present?
4 adj. Now being discussed or considered: the present problem.
5 In grammar, the present tense or a verb form form for this tense.
6 adj. Of, having to do with, or being the present tense or a verb form in this tense
at present Now.
7 v. To give as a gift: I present this watch to you.
8 v. To give a gift to: Our friends presented us with the silver box.
9 n. A gift.
10 v. To cause to be known; introduce: May I present my parents?
11 v. To exhibit or show; display: to present a good appearance; to present a play.
12 v. To suggest to the mind: Snow presents a problem

“Present Cümle İçinde Kullanımı”

PRESENT CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

İLGİLİ KELİMELER

“at present” mevcut
“present tense” şimdiki zaman
“present participle” bu sıfat
“presentable” prezentabl, düzgün görünüşlü
“presentation” tanıtım
“presentment” sunuş


Leave A Reply