Priştineli Mesihi Kimdir?

0

Büyük Rumeli şairi Priştineli Mesihi hayatı ve eserleri ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Priştineli Mesihi, divan şairi (? 1470 – Bosna 1512). Priştine’li diye de anılır. Gerçek adının İsa olduğu, mahlasını (şiirdeki takma ad) bu yolda yakıştırdığı belirtilir.

II. Bayezit dönemi sadrazamlarından Hadım Ali Paşa’nın divan katipliğini yaptı. Paşasının ölümü üzerine (1511) gerçekten üzüldüğü, yazdığı içten mersiyeyle bellidir. Yine de gereğince pürüzsüz bir yaşamı olmadığı, yalın dilli ve gerçeğe yakın dil ve anlatımının ilgi görmediği şu beytindeki yakınmada açıktır:

“Mesihi, gökten insen sana yer yok
Yürü var gel Arab’dan, ya Acem’den”

15. yüzyılın en başarılı şairlerinden biri sayılmasını gerektiren Divan’ından başka türünün ilk örneği sayılan Şehrengiz‘i Edirne güzelleriyle, güzelliklerini konu edinir. 130 beyitlik bu küçük eser, yerel renklerle özellikleri de yansıtır. Açık ve yalın bir anlatımla doğmuş olan 100 kadar düz yazı mektubu da Gül-i Sad-Berk (Yüz Yapraklı Gül) adlı derlemesindedir.


Leave A Reply