Prometheus Kimdir?

0

Prometheus Kimdir? Prometheus efsanesi, Eski Yunan mitolojisi ve Prometheus ile ilgili bilgi.

Prometheus Prometheus; Eski Yunan mitolojisinde Titanlar soyundan İspetos ile Klymene’nin (Asia) oğullarından biridir. Kardeşleri: Atlas, Menoitios, Epimetheustur. Hepsi akılca üstün, düşünce gücüne sahip, bu dört kardeşe, aklı yalnız kendisinin tekelinde tutmak isteyen Zeus’un özel bir kini vardır. Bu yüzden Prometheus da, her şeyden önce insan ve insanlık dostu olarak Zeus’un karşısındadır; burada insan uygarlığını bulup yaşatmak isteyen düşünce gücüyle bütün olanakları elinde tutan Tanrısal kaynağın sonsuz çatışması yer alacaktır.

Advertisement

Adının anlamı “önceden düşünen” olan Prometheus, Titanlar savaşında Zeus’a yardım ettiği, destek olduğu için insanoğlunu yaratılışına da öncülük etmekle görevlendirilmiştir. Yaratılış sırasında sonradan düşünen anlamında bir adı olan kardeşi Epimetheus, en iyi armağanları hayvanlara vererek yine bir düşüncesizlik gösterir. Prometheus, insanoğlunu bütün yaratıklardan üstün kılmanın yolunu bulur; hem onlara tanrılara benzeyen bir biçim vererek (antropoformizm), hem güneşten aldığı ateşi armağan ederek her şeyden üstün olan akıl gücüyle birlikte ateşi de insanlığa kazandırır. Bu kez Prometheus’un önderliğinde insanlık, tanrısal güçlere direnerek, kendi uygarlığını kazanıp özgürlüğünü sağlayacaktır. Gerçekten Prometheus bir bakıcı ve bilicidir (kâhin); geleceği görebildiği için Prometheus da Zeus’un bir gün tahtından düşeceğini bilir. Zeus insanların elindeki ateşi alarak onları cezalandırırsa da içi oyuk bir baston sarıp saklayarak Prometheus ateşi yine insanlara verir. Bundan ötürü de Kafkas Dağları’na zincirlenerek sonsuz cezaya çarptırılır; her gün yeniden büyüyen karaciğerini bir kartal (akbaba) her gün gagasıyla kemirir. Böylece akıl gücü insanlara geçtiği için, aldanmış ve küçük düşürülmüş olan Zeus, kaba güce başvurur; bir yandan da bütün kötülükleri taşıyan güzel dişi Pandora’ yı Epimetheus’a verdirerek dünyanın bütün çirkinlikleriyle belâlarını insanlar üzerine salar. Ölümsüz olan Prometheus’u (insanlığı) bu ateşten gagalı canavar kuştan Herakles kurtaracak; küçük zanaatçılar, babaları, ustaları saydıkları Prometheus’a saygı ve tepki göstereceklerdir.


Leave A Reply