Protestanlık Mezhebi Hakkında Bilgiler

0

Hıristiyanlık mezhebi ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Protestanlık mezhebinin özeliklerinden bahseden yazımız.

protestanlik

Advertisement

Hıristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. Yerleşmiş kuralları protesto ettikleri, akıl ölçüsüne yer verdikleri için bu mezheptekilere «protestan» denilmiştir. XVI. yüzyılda Martin Luther’le Jean Kalvin’in ortaya attıkları düşünceler üzerine, Katolikliğe aykırı görülen bütün mezhep ayrılıkları, zamanla bu ad altında toplandı.

Ortaçağ’ın sonlarında, Roma Kilisesi’nin, Hıristiyanlığa Putataparlık’tan, Musevilik’ten alınma birtakım ilkeleri doldurması üzerine, dinde bir yenileşme hareketi başlamıştı. Bu hareketin başında olanlar, din hükümlerini yeniden gözden geçirdiler, inancı esas tuttular. Bu konuda Luther’in, Kalvin’in, Zwingle’ in çalışmaları olumlu sonuçlar verdi. Yalnız, Protestanlar, sonradan, bu kimselerin arasındaki ayrılıkları güderek, çeşitli yollara saptılar. Bundan dolayı bütün protestan kiliseleri tek elden idare edilemedi. «Anglikanizm» denilen Protestanlık şekli, Katolikliğe en yakın olanıdır. Erasmus, Castellion gibi hümanistlere bağlanan Serbest Protestanlık ise, Katolikliğe en uzak olandır.

Başlangıçta Huguenot denilen Fransız Protestanları, Katolik Kilisesi’nin sıkı takiplerine uğramış, hatta meşhur Saint-Barthelemy yortusunda yapılan kanlı ölümlerde olduğu gibi, kitle halinde yok edilmek istenmişlerdir.

Protestanlık pek çok mezhebe ayrılmıştır. Bu mezheplerin en yaygınları Lüteryenler, Anglikanlar, Kâlvinistler, Evangelistler’dir.

Advertisement


Leave A Reply