Protesto Nedir?

0
Advertisement

Protesto nedir ne demektir? Protesto terimi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

protesto

Bir hareketi kabul etmeyerek ona karşı olduğunu belirtmeye «protesto» denir.

Protesto, hukukta, «bir hak ileri sürmek» anlamına gelir. Protesto, ya belli bir hakkın düşmesini önlemek, ya da karşıdakini «yapmakla yükümlü olduğunu yapmamış olmak» durumuna sokmak için resmen çekilir. Bu maksatla yazılan belge noter yolundan karşı tarafa gönderilir.

Bir kimseye, yapmakla mükellef olduğu halde yapmadığını bildirmek üzere karşı tarafa çekilen protestolar çok çeşitlidir. Poliçe, çek ve bonoların temsil ettiği hakların korunması için Türk Ticaret Kanunu bazı hallerde protestoyu şart koşmuştur.

Advertisement

Leave A Reply