Proton Nedir? Hakkında Bilgi

0

Proton nedir ve nasıl bulunmuştur? Protonun yükü, özellikleri nelerdir? Proton hakkında kısaca bilgi.

atom


Proton

Nötr atom ya da atom gurupları bir veya iki elektron kaybettiklerinde, +e, +2e gibi, net pozitif yüke sahip olurlar. Bunlara pozitif iyonlar denir. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisinde +e yüklü sodyum (Na+1) iyonları, bakır sülfat (CuSO4) çözeltisinde de +2e yüklü bakır (Cu+2) iyonları bulunur.

Hidrojen atomunda 1 elektron vardır, atom bu elektronu kaybettiğinde, pozitif yüklü hidrojen iyonu haline gelir ki buna protoıf denir. Proton +e yükü taşıyan taneciktir. Yükü e = 1,6.10^-19 C, kütlesi, hidrojen atomunun
kütlesinin 1836/1837 katına eşittir ki o da m = l,67.10^-27kg dır.

Bir veya daha fazla elektron kazanan atom ya da atom gruplarına negatif iyonlar denir. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisinde, Klor (Cl-1) iyonu -e yükü, bakır sülfat (CuSO4) çözeltisinde de Sülfat  (SO4)^-2  iyonu -2e yükü taşır. Yüksek sıcaklıklarda gaz atomlarının çarpışmaları sonucu elektron ve iyonlar meydana gelir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?