Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır?

0

Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır? Mikroskobik canlılar olan protista aleminde canlılar mikroskobik olmasına rağmen gözlenmeleri zor değildir…

Protista alemini oluşturan canlıların çoğu mikroskobiktir. Ancak bu canlıların gözlenmesi çokta zor değildir. Laboratuvar koşullarında incelenmek istenildiğinde izlenmesi gereken yöntem aşağıdaki gibidir:
Protozoa Kültürü
*** Büyük bir beher veya cam kap içine, su birikintisinden veya dereden aldığınız sudan koyunuz.

*** Behere ölü bitki (ot, yaprak) kalıntılarından ilave ediniz.

*** Bir süre (birkaç gün) beklendiğinde ortamda farklı türlerde protozoanın geliştiği gözlenecektir. Protozoanın yanında, başka tür mikroorganizmalar da gelişebilir.

*** Farklı zamanlarda beherin farklı yerinden alınan örnekleri mikroskopta inceleyiniz.

*** Mikroskopta gözlemlediğiniz canlıları, tayin anahtarı, kitap veya öğretmeninizden faydalanarak tanımlayınız.

*** Tanımladığınız canlıların listesini yaparak zaman içinde türlerde görülen değişikliği belirleyiniz.


Leave A Reply