Prusya Devleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Prusya neresidir? Prusya devleti hakkında bilgi ve Prusya tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız.

prusyaEski bir Alman devletidir. Bugünkü Almanya toprakları üzerinde, uzun zaman Avrupa’nın en kudretli askeri devleti olarak yaşamıştır. En geniş zamanında Almanya halkının üçte ikisi Prusya’da yaşıyordu. Ülke batıda Belçika ile Hollanda’dan doğuda Polonya’ ya kadar uzanıyor, kuzeyde de Baltık Denizi’ne dayanıyordu. Merkezi Berlin’di, önemli şehirleri arasında Köln (Kolonya), Breslau, Köningsberg, Magdeburg, Hannover, Stettin, Kassel, Koblenz, Münster, Schleswig, Düsseldorf başta geliyordu,

Prusya X. yüzyılda kurulmuştu. Önceleri «Elektor» (Seçmen Prens) ünvanını taşıyan Prusya hükümdarları 1701’den sonra «kral» unvanını aldılar. Prusya XVIII. yüzyıl ortalarına kadar küçük bir krallık olarak kaldı, Kralı II. Friedrich (Büyük Friedrich) Silezya‘yı aldı, Polonya’nın da bir kısmını topraklarına katarak Prusya’yı devrinin kuvvetli bir devleti haline getirdi. Daha sonra gerek Cumhuriyet, gerekse İmparatorluk Fransa’sına birkaç kere yenildi. 1815 Viyana Antlaşması sonunda Ren boyunca uzanan eyaletler Prusya’ya verildi. Prusya 1866’da, Avusturya’yı yendikten sonra, Holstein’ı, Hanover’i, Danimarka’nın güneyini ele geçirmekle kalmadı, aynı zamanda Prusya Kralı Otto von Bismarck Kuzey Almanya Konfederasyonu’nun Başbakanı oldu. Fransa’ya karşı açılan savaş sırasında, Prusya kralı I. Wilhelm «Almanya İmparatoru» unvanını aldı (1871).

Aynı hanedandan olan Hohenzollernler Birinci Dünya Savaşı’na kadar Almanya’yı idarede devam ettiler. Savaştan sonra Prusya, Alman Cumhuriyeti’ndeki en önemli federal devlet oldu. 1934’te Hitler’in iktidarı ele geçirmesi üzerine Hohenzollernler taht üzerindeki haklarını kaybettiler.


Leave A Reply