Prut Savaşı Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında gerçekleşmiş olan ve tarihimize damga vurmuş savaşlardan birisi olan Prut Savaşının nedenleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi.

Prut SavaşıOsmanlı Devleti ile Rusya arasında, 1711’de Romanya’da Prut nehri boyunda olan, Ruslar’ın yenilmesiyle sona eren savaştır. Bu savaşın sonucu iki devlet için de önemli olmuştur.

Rus Çarı I. Petro (Deli Petro) Poltava’da yenilerek Osmanlılar’a sığınan İsveç Kralı XII. Carl (Demirbaş Şarl)ı siyaset sahnesinden silmek istiyordu. Bu arada Bender’de oturtulan XII. Carl’da Osmanlılar’ı savaşa kışkırtıyordu.

İlk adımı Petro attı. Osmanlı hükümetine bir nota vererek, XII. Carl’ın kovulmasını istedi. Osmanlı hükümeti bunu kabul etmedi, III. Ahmet’in de katıldığı Divan toplantısında, Rusya ile savaşa karar verildi. O çağlardaki geleneğe uyularak Rus elçisi Tolstoy, Yedikule’ye hapsedildi ve Sadrazam Numan Paşa’nın yerine Baltacı Mehmet Paşa getirilerek, 100.000 kişilik Osmanlı ordusu Tuna boylarına doğru yollandı.

Rus Ordusu’nun Çevrilmesi

Rus ordusu Dinyester nehrini geçerek, Osmanlı toprağına girmişti. Rus ordusundaki yabancı subaylar, Petro’ya daha ileri gitmemesini söyledilerse de, Rus generalleri ilerlemek istiyorlardı. Petro, Türkler’in Tuna’ dan geçmelerine engel olmak için İbrail’e bir süvari tümeni gönderdi. Osmanlı ordusu ise İsakçı’dan Tuna’yı geçmiş, Falcıköy üzerine yürüyordu. Sıkıştırılacağını anlayan Ruslar Prut ırmağına doğru çekilirken, Baltacı Mehmet Paşa her yönden Ruslar’ı kuşattı.

Baltacı ile Katerina

Advertisement

Günlerce çetin savaşlar oldu. Rus ordusu gittikçe çıkmaza giriyordu. Deli Petro için ya çemberi yarıp kurtulmak, ya da dövüşerek tükenmekten başka çare yoktu. Çar’ın yanında bulunan karısı Katerina kurtuluş için bir çare düşündü: Orduda para ve kıymetli eşya adına ne varsa topladı. Buna kocasının, kendisinin mücevherlerini de ekleyip, Baltacı Mehmet Paşa’ya götürdü. Yalvararak aman dilediği söylenir.

Baltacı Mehmet Paşa önce bir karar veremedi. XII. Carl’la Kırım Hanı da Rus ordusunun yok edilip Çar’ın yakalanmasını istiyorlardı. Yalnız, uzak görürlükten yoksun olan devlet ve ordu büyükleri Mehmet Paşa’yı barışa zorladılar. Bunun üzerine Baltacı anlaşmaya yanaştı.

Rusya görüşmelere, Şapirov’u, Osmanlılar da Reisülküttap (Dış İşleri Bakanı) Ömer Efendi’yi gönderdiler. Antlaşma 1711 yılı 23 temmuzunda yapıldı.


Leave A Reply