Psikiyatri Nedir?

0
Advertisement

Tıbbın önemli bir dalı olarak kabul edilen psikiyatri nedir? Psikiyatri ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

psikanalizHekimliğin ruh ve akıl hastalıkları ile uğraşan koluna «psikiyatri» denir.

Bütün hastalıklar gibi, akıl hastalıkları da insanları çok eski çağlardan beri uğraştırmış, bu arada birçok tedavi usulleri denenmiştir. Eski Mısırlılar’ın, Yunanlılar’ın, Romalılar’ın ruh hastalarını iyi etmek için çeşitli yollara başvurdukları biliniyor.

Ortaçağ’da, Avrupa’da, bilimin birçok dallarında olduğu gibi, hekimliğin bu kolunda da insanlar çok karanlık bir durumdaydılar. Akıl hastaları toplum dışına atılır, tımarhanelere kapatılırdı. Batının bu karanlık durumuna karşılık, Doğu’da akıl hastaları daha büyük ilgiyle karşılanır, iyi edilmeleri için çalışılırdı. Bu arada, bizdeki «şifahane»ler, oldukça ileri durumda birer akıl hastanesiydi. Buralarda hastaların müzikle iyi edilmesi yoluna bile gidilirdi ki bu usulü bugünkü psikiyatri de kabul etmiştir.

Psikiyatri hekimliğin ayrı bir kolu olarak ancak XVIII. yüzyılın ortalarında gelişmeye başladı. Alman tıp bilgini Franz Mesmer’in Paris’te giriştiği çalışmalarla bir yandan bugünkü psikolojiye temel olan bilgiler elde edilirken, bir yandan da akıl hastalıkları hekimliği doğmaya başlamıştı. Daha sonra, Fransız tıp bilginlerinden Jean Charcot’nun çalışmaları da psikiyatrinin gelişmesine büyük yardımlarda bulundu.

Öte yandan, XX. yüzyılın başlarında, psikanalizin gelişmesiyle psikoloji ve psikiyatri alanlarında da yeni gelişmelere ulaşıldı. Bugün psikiyatri tıbbın en önemli kollarından biri haline gelmiştir.

Advertisement

Leave A Reply