Psikolojide Betimsel Yöntemler Nelerdir?

0
Advertisement

Gelişim ve öğrenme psikolojisinde kullanılan, bilimsel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntemler nelerdir, hakkında bilgi.

Psikolojide Betimsel Yöntemler Nelerdir?

BETİMSEL YÖNTEMLER

Betimsel teknikler davranışı tanımlamayı, ortak özelliklerine göre sınıflamayı ve birbiri ile ilişkili olanları belirlemeyi amaçlar. Bu teknikle elde edilen bilgilere dayanarak ve davranışlardaki benzerliklerden yararlanarak sınıflama yapma olanağı vardır.

Betimsel Yöntemler Şunlardır:

1. Gözlem Tekniği:

Belirli bir amaca yönelik olarak, organizmanın yaptığı davranışların gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının kaydedilmesi esasına dayanır. Gözlem doğal ve sistematik olarak iki şekilde yapılabilir.

Advertisement

Doğal gözlem: insan davranışlarının doğal ortamında, araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmadan yapılmasıdır.

Sistematik gözlem: araştırmacının belirli bir davranışı ve konuyu kendisinin belirlediği koşullar altında izlemesidir.

2. Görüşme (Mülakat):

Araştırmacının belirlediği bir konu ile ilgili olarak, bireylerin duygu ve düşüncelerini anlamak için, ilgili kişiyle karşılıklı konuşmasıdır.

3. Testler:

Bireylerin belli bir konudaki bilgi ya da belli davranış ve özellikleri ölçmek amacıyla kullanılan araçlardır. Bu özellikler insanların sahip oldukları veya sonradan kazandıkları yetenek, bilgi ve beceriler olabilir.

Advertisement
4. Anket:

Kişilerin belirli bir nesne, olay veya kişiyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini saptamaya yönelik hazırlanmış soru formlarıdır. Anketler testlerden farklıdır. Çünkü anketin sonucunda elde edilen bilgiler bireyler arasında dereceleme yapmak amacıyla kullanılamaz iken, testlerde ise kullanılabilir.

5. Olay (Vaka) İncelemesi:

Olay incelemesi; bireyin geçmişi, ailesi ve çevresindeki kişilerle ilişkileri, sorunları ve benzeri konularda bireyin kendisinden veya başka bilgi kaynaklarından derinlemesine ve ayrıntılı bilgi toplama tekniğidir. Bu teknik ile toplanan bilgiler ailesinin durumu, okul hayatı, arkadaşları, başından geçen önemli olaylar, geçirdiği hastalıklar vb. olabilir.


Leave A Reply