Psikolojide Bilişsel Yaklaşım Nedir?

0
Advertisement

Psikolojide Bilişsel yaklaşım, kuramı nedir? Bilişsel yaklaşımın kurucusu, Jean Piaget, özellikleri, Cognitive hakkında bilgi

Jean Piaget

Jean Piaget

Psikolojide Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım

En önemli temsilcisi Jean Piaget‘dir. (1896-1980). Biliş; İnsanın dünyayı ve olayları anlamaya yönelik zihinsel etkinlikleridir. Bu yaklaşıma göre insanın davranışlarını anlamak ve ruhsal bozukluklarını anlamak için bilinç, algı, bellek düşünme gibi zihinsel işlevleri incelemek gerekir.

Bu işlevleri kullanarak birey, kendi ve çevresi hakkında yeni bilgiler edinir, eski olayları hatırlar, ortaya çıkan sorunları çözer ve gelecekle ilgili planlar yapar, insan aktif bir varlıktır. Bu yaklaşıma göre insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik, onun dıştan gelen uyarıcıları işleyebilme, anlamlandırabilme yeteneğidir.

Bilişsel yaklaşım bir anlamda davranışsal yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü davranışsal yaklaşım savunucularının insan davranışına yaklaşımı (uyarıcı-tepki) mekanik ve basit bulunmuştur. Bilişsel yaklaşımı savunanlar, onları, insanın inançlarını ve tutumlarını göz ardı ettikleri için eleştirmişlerdir.

Örneğin bir kişinin saldırgan davranışlarını sadece dıştan gelen uyarıcılara verilen tepki olarak görmek yanlıştır. Çünkü kişi dıştan kendisine gelen uyarıcıları tutum, inanç ve eski bilgilerine dayanarak algılar ve algılamaları doğrultusunda tepkide bulunur.

Advertisement

Bilişsel yaklaşım, zihinsel süreçleri incelerken deneysel yöntemlerden yararlanırlar.


Leave A Reply