Psikolojide İstatistiksel Yöntemler Nelerdir?

0

Gelişim ve öğrenme psikolojisinde kullanılan, bilimsel araştırma yöntemlerinden İstatistiksel yöntemler nelerdir, hakkında bilgi.

Psikolojide İstatistiksel Yöntemler Nelerdir?

Advertisement
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin sayısal olarak ifade edilmesi ve değerlendirilmesi istatiksel yöntemlerle sağlanır, istatiksel yöntem ve teknikler yapılan araştırmanın kesinliği ve güvenilirliği için gereklidir.

Psikolojik çalışmalarda da yapılan gözlem ve deneyler sonucunda ortaya mutlaka bir takım sayısal bilgiler çıkar. Bu verilerin ne anlama geldiğini anlamak için istatistiksel yöntemlerden yararlanılır.

Ölçülebilir sonuçlar ortaya koymak tüm bilimlerde olduğu gibi psikoloji biliminde de önemlidir. Bu psikoloji bilimine olan güveni arttırır. Psikolojide kullanılan en önemli istatistiksel teknik korelasyondur:

Korelasyon (Bağıntı – İlişki)

İki değişken arasındaki ilişkiye korelasyon, değişkenler arasındaki ilişki miktarına ise korelasyon katsayısı denir. Günlük olayların birçoğu birbiriyle ilişkilidir. Psikoloji de değişkenler arası ilişkilerin tespit edilmesinde sıkça kullanan bir bilimdir.

Advertisement

Korelasyon tekniği eldeki veriler yardımıyla olayların önceden görülmesini sağlayan bir tekniktir. Bu tür öngörülerde bulunmak psikoloji bilimi açısından bazen olabilecek zararları önlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yarar, bazen de olabilecek olumlu durumların da verimini arttırır.


Leave A Reply