Psikolojide Yapısalcı Yaklaşım Nedir?

0
Advertisement

Psikolojide yapısalcı yaklaşım, kuramı nedir? Yapısalcı yaklaşımın kurucusu, Wilhelm Wundt, özellikleri, Strüktüralizm hakkında bilgi.

Wilhelm Wundt

Psikolojide Yapısalcı Yaklaşım (Strüktüralizm)

Psikolojide Yapısalcı Yaklaşımın (Strüktüralizm) savunucuları Wilhelm Wundt ve öğrencisi Titchener’dır. Yapısalcılara göre zihin; algı, duygu, düşünce, irade gibi çeşitli öğelerden oluşmuştur. Psikolojinin amacı çeşitli faktörlerden oluşan zihnin öğelerini ve bunlar arasındaki ilişkileri saptamaktır. Eğer Kimya suyu; hidrojen ve oksijene ayrıştırarak başı çektiyse belki psikologlar da limonata tadını (algı) bilinçli bir yaşantının bir molekülü olarak acı, tatlı, ekşi gibi elementlerine (duyumlara) ayırarak ilerleme kaydedebilir. Bu da ancak içebakış (içgözlem) yoluyla mümkündür. (İçebakış; deneğin kendi kendini gözlemesi demektir. Yani kişiden kendi öznel halleri hakkında açıklama yapmasını isteyen yöntemdir.)

Wilhelm Wundt; “Her psikoloji işe içebakışla başlar” diyerek içebakış yönteminin önemini vurgulamıştır.

Ancak içebakış yöntemi öznel bir yaklaşım sergilediğinden yani kişinin tarafsız olmasının zor olabileceği belirtilerek eleştiri almıştır. (Özellikle davranışçılar tarafından)

Advertisement

Wilhelm Wundt, psikolojinin konusu olan zihinsel yaşantıyı deneysel yöntemlerle laboratuvar ortamında ilk defa incelemeye çalışmıştır.


Leave A Reply