Psikolojide Zeka Konusu (Sınıflandırılması ve Özellikleri Hakkında Bilgi)

0

Psikolojide zeka konusu. Psikolojide zekanın sınıflandırılması, özellikleri, özel yetenekler nelerdir, hakkında bilgi.

zeka

Kaynak: pixabay.com

Psikolojide Zeka

Psikologlar zekâyı çeşitli biçimlerde tanımlamışlardır. Ancak, çok geniş anlamıyla zekâ, “genel zihin gücü” olarak tanımlanabilir. Bu, genel zihin gücü, niceliksel (zekâ bölümüne göre) ve niteliksel (soyut, somut, sosyal zekâ) olarak sınıflanmıştır.

a) Niteliksel Sınıflama:

  1. Soyut zekâ, simgeleri kullanma gücü olarak görülür. Sözcükler, formüller, şemalar alanında başarı ölçüsünü verdiği için edebiyatçı, bilim adamı ve devlet adamlarında aranan bir niteliktir.
  2. Somut zekâ, makina kullanma, maki-na parçaları arasında işlev ilişkilerini kavrama gücü olarak görülür. Mühendis, operatör ve tamircilerde aranan bir niteliktir.
  3. Sosyal zekâ, diğer insanlarla toplumsal ilişkiler kurma gücü olarak görülür. Politikacı, öğretmen, din adamı ve satıcılarda aranan bir zekâ niteliğidir.

b) Niceliksel sınıflama:

Zekâ testlerinden elde edilen puanların karşılığı olan “Zekâ Yaşı”nın, “Takvim yaşı”na bölümünden elde edilen “Zekâ Bölümü” bu sınıflamada ölçü olarak alınmıştır. Buna göre:

Zekâ Bölümü Terim
20 ve altı Sürekli bakıma muhtaç ge-
ri zekâlı (İDİOT)
20-39 Eğitilebilir geri zekâlı (Em-
besil) (%)
40-59 Öğretilebilir geri zekâlı
(MORON)
60-70 Ağır öğrenenler (Donuk
zekâ) (%7)
80-89 Normal altı (%16)
90-109 Normal (Toplumun yakla-
şık %50’sini oluştururlar)
110-119 Normal üstü (%16)
120-129 Üstün zekâlı (%7)
130-139 Çok üstün zekâlı
140 ve üstü Dahi (%2)

Bireyin zekâ bölümünün ve zekâsının niteliğinin bilinmesinin çeşitli yararlan vardır. Gerizekâlı ve üstün zekâlı bireylerin özel eğitime tabi tutulabilme olanağı yanında, kişiyi mesleğe yöneltmede de ölçüt olarak kullanılabilir. Öğrencilerin güçlü yönlerinin tanınarak geliştirilmesine önem ve öncelik veren demokratik toplumlarda bu bilgilerin önemli bir işlevi vardır. Araştırmalar, zekâ üzerinde %75 kalıtım, %21 çevre ve %4 rastlantıların rolü olduğunu göstermiştir.

ÖZEL YETENEKLER:

Yetenek, (kabiliyet, istidat) herhangi bir alanda verilen öğrenme olanağından yararlanma gücüdür. Resim, müzik, el becerileri gibi örnekleri vardır. Araştırmalar, yeteneklerin toplumlardaki dağılımının da zekânın dağılımına uygun olduğunu göstermiştir. Yetenekler, bunlar için hazırlanmış olan testlerle ölçülmektedir. Bunun iki yararı vardır:

  • a) Mesleğe yöneltme, kişiyi başarılı olabileceği alana yönelterek, hem başarılı olmasını, hem de ruh sağlığını koruyarak mutlu olmasını sağlar.
  • b) Mesleğe seçme, iş için başvuranlar arasından işe en uygunları seçilerek, işin verimliliği sağlanır.

Leave A Reply