Psikolojinin Uygulama Alanları Nelerdir?

0

Psikoloji hangi alanlarda uygulama alanı kendine bulmaktadır? Psikolojinin uygulama alanları ve bu alanlar hakkında kısa açıklamalar.

Psikolojinin, uygulamada kullanılması oldukça yenidir. Bununla birlikte psikolojinin uygulama alanları hızla genişlemektedir. Psikolojinin başlıca uygulama alanları şunlardır:

Eğitimde Uygulama:

Eğitimin amacı, öğrencide önceden saptanmış amaçlara uygun, istenilen yönde davranış değişiklikleri yapmaktır. Öğrencinin tanınması, öğrenme ortamının hazırlanması, öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğrenmenin ölçülüp değerlendirilmesi konularında psikolojinin bulgularından yararlanılır. Bu alanda “eğitim psikolojisi” adı altında bir bilgi dalı da oluşturulmuştur.

Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Tıpta Uygulanması:

Tıpta bazı hastalıkların özellikle organik bozukluk ya da mikrobik nedene dayanmayan psiko-somatik (nedenleri psikolojik, sonuçları fizyolojik. Örneğin, sınav heyecanıyla ishal olma gibi, rahatsızlıklar) hastalıkların iyileştirilmesinde uygulanır. Bu alanda “Psikiyatri” denen bilgi dalı gelişmiştir.

Sanayi ve Ticarette Uygulanması:

Sanayi alanında “mesleğe yöneltme servisleri” ile psikolojinin geliştirdiği yetenek testlerinden “yapılacak işe en uygun eleman seçimi”nde yararlanılır. Ticarette reklam, satıcıların eğitilmesi, vitrin düzenlenmesi gibi, müşteriyi alıma yöneltecek yolların araştırılmasında psikolojiden yararlanılabilir.

Adalet ve Askerlikte Uygulanması:

Hukuk alanında “adalet psikolojisi”, sanığı, tanığı ve suçluyu inceler. Suçlu çocukların yeniden topluma kazandırılmasında psikolojiden yararlanılır.

Askerlikte; personel seçimi, moral eğitimi, talim ve disiplin konularında psikolojinin bulgularından yararlanüır. (I. ve II. Dünya Savaşları sırasında Amerikan Ordusunda, personel seçiminde kullanılan sözlü “Ordu Alfa Testi” sözsüz “Ordu Beta Testleri” yaygın bir kullanılma örneğidir.)

Psikolojinin, meslek seçimi konusunda da önemli katkıları olmaktadır. Yetenek testleri vasıtasıyla, işe alınacaklar, en verimli olacakları alanlara yöneltilmektedir. Böylece, bireyin başarısı ve doyuma ulaşmasının yanı sıra, toplum da bireylerden en iyi biçimde yararlanmaktadır.


Leave A Reply