Püskürük Kayaçlar Nasıl Oluşur?

0
Advertisement

Püskürük taşlar (kayaçlar) nelerdir, nasıl meydana gelmişlerdir? Püskürük kayaçların özellikleri hakkında bilgi.

Püskürük TaşPüskürük Kayaçlar; Dünyanın iç kısmındaki kızgın maddelerin (magmanın) yer kabuğu içine sokulması ya da yeryüzüne püskürerek lav, kül vb. maddelerin yığılması ve soğuması sonucunda oluşmuş kayaçlardır.

Bu kayaçlar yer kabuğunun içinde ya da yeryüzünde oluşurlar.

Yer kabuğu’nun derinliklerinde oluşan kayaçlara iç püskürük taşlar denir. Bu kayaçlardan, yer yüzeyine yakın derinliklerde oluşanlar ince kristalli ve camsı yapıdadır, yeryüzünün derin kısımlarındaki soğuma sonucu oluşan kayaçlar iri kristallidir. Örneğin granit, derinlerdeki soğuma sonucu; obsidyen, sünger taşı, perlit ise yüzeye yakın yerlerdeki soğuma sonucu oluşmuştur.

Yeryüzüne püskürme ve lav çıkması sonucu oluşan kayaçlara dış püskürük taşlar denir. Bazalt, andezit ve tüfler başlıca dış püskürük taşlardandır.

Granit, andezit ve bazalt başlıca katılaşım kayalarıdır. Katılaşım kayaları, oldukça farklı kimyasal bileşimlere sahiptir.

Advertisement

Leave A Reply