Put Nedir? Put Hakkında Bilgi

0

Put nedir? İnsanlar putu ne amaçla kullanıyorlardı? Put özellikleri, çeşitleri, put hakkında bilgi.

putPut; İlkel insanların tapındıkları heykellere «put» denir. Bunlar, çoğunlukla, gerçekte rastlanmayacak biçimlerde şeylerdir. Onlara tapanların korkularını, duygularını, inançlarını canlandırır.

Advertisement

Çok eski çağlarda insanlar, hayallerinde yarattıkları birtakım varlıklara taparlar, bunlardan kuvvet, yardım umarlardı. Bugün de, ilkel durumda kalmış bazı topluluklarda “putperestlik” (putataparlık) hâlâ devam etmektedir.

Bilim incelemelerinden anlaşıldığına göre, insanlar, tapındıkları tanrıları ilk önce hayallerinde yaratmışlardır. Bu arada, Romalılar’ın ilk putları şehrin kuruluşundan ancak 170 yıl sonra diktikleri anlaşılıyor. Gene, bilim yönünden yapılan incelemelere göre, put yaratmak ihtiyacı, insanın, hayalindeki tanrılara gerekince ceza verebilmek isteğinden doğmuştur: Tanrısına bir isteği için dua edip de bunun yerine getirilmediğini gören ilkel insan, kendisinin şekil verdiği bir heykeli kırarak öfkesini alabilmiştir.

Tektanrılı dinler ortaya çıkınca, insanlar en kutsal varlık olarak tanıdıkları tanrılarını put biçiminde görmekten vazgeçmişlerdir.

Advertisement


Leave A Reply