R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

R harfi, Türkçede bulunan R harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Rab: Tanrı.

Rabbena: Tanrımız.

rabıt: bağ.

rabıta: bağlılık, ilgi.

Advertisement

racon: gösteriş.

radde: derece, kerte.

radikal: 1. kökten. 2. köklü. 3. kesin. 4. köktenci,

radyasyon: ışıma,

Advertisement

rafine: arıtılmış, incelmiş,

rağbet: istek, beğenme,

rahat: erinç, huzur,

rahatsız: tedirgin, keyifsiz, hasta.

Advertisement

rahim: 1. acıyan. 2. merhamet eden.

rahmet: 1. esirgeme, yargılama. 2. yağmur,

rahne: gedik, yarık,

rahşan: parlak,

Advertisement

rakam: sayı.

râkım: yükselti, kot.

raks: dans.

rampa: yokuş,

Advertisement

randevu: buluşma.

randıman: verim,

rantabilite: verimlilik,

raptetmek: iliştirmek, tutturmak,

Advertisement

rasat: gözlem,

rasathane: gözlemevi,

rast gele: gelişigüzel,

rastlantı: tesadüf,

Advertisement

rasyonel: akılcı, akli.

rayiç: sürüm değeri,

rayiha: koku.

razı olmak: rıza göstermek, onamak, uygun bulmak,

Advertisement

reaksiyon: tepki,

realist: gerçekçi,

realite: gerçek,

realizm: gerçekçilik,

Advertisement

reddetmek: 1. yalanlamak. 2. çürütmek. 3. geri çevirmek,

refah: bolluk,

refakat: eşlik,

referandum: halkoylaması,

Advertisement

referans: 1. tavsiye. 2. tanıtmalık, başvuru, yeterlilik.

refetmek: 1. yukarı kaldırmak. 2. ortadan kaldırmak,

refik: arkadaş,

refika: zevce,

Advertisement

refleks: tepke, tepki, yansı,

reform: 1. ıslahat. 2. düzeltme.

rehber: kılavuz,

reis: başkan.

Advertisement

Reisicumhur: Cumhurbaşkanı.

reji: 1. yönetim. 2. oyunu yönetme,

rejim: düzen,

rejisör: yönetmen,

Advertisement

rekabet: çekişme, yarışma,

rekâbet: kekemelik,

reklâmcılık: tanıtıcılık.

rencide: incinmiş,

Advertisement

rençper: çiftçi, ırgat,

resen: doğrudan,

resimlik: albüm,

restoran: lokanta,

Advertisement

restorasyon: onarım.

Resul: Peygamber, elçi, Yalvaç,

reşit: ergin,

ret: çevirme.

Advertisement

reva: uygun, yaraşır,

revaç: 1. sürüm. 2. geçerlilik. 3. değerlilik,

revnak: parlaklık,

rey: oy.

Advertisement

rezalet: kepazelik, maskaralık.

rezil: alçak, aşağılık,

rıza: istek, izin, olur.

rızk: azık.

Advertisement

riayet: 1. saygı. 2. ağırlama. 3. uyma.

rica: dilek,

rical: büyükler,

ricat: gerileme, çekilme,

Advertisement

rihlet: 1. göç. 2. ölme.

rikkat: incelik, yufkalık,

risk: riziko,

risalet: Peygamberlik,

Advertisement

ritmik: düzenli, tartımlı.

riyakârlık: ikiyüzlülük, yaranma,

riziko: risk.

romantik: hissi,

Advertisement

rol: 1. görev. 2. gösteriş,

rölyef: kabartma,

röportaj: 1. görüşüm. 2. mülâkat.

rötar: gecikme,

Advertisement

rubaî: dörtlük,

ruhbilim: psikoloji,

ruhsat: izin.

ruhsuz: cansız, güçsüz,

Advertisement

rumuz: simge,

ruşen: parlak,

rutubet: nem.

rücu: cayma, dönme.

Advertisement

rüçhan: 1. üstünlük. 2. öncelik.

rükû: 1. öne doğru eğilme. 2. namazda elleri dize dayayıp eğilme,

rüsum: vergiler,

rütbe: derece, aşama,

Advertisement

rüya: düş.

rüzgâr: yel, esinti.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  rahim, balalık, uşaklık
  randıman, mahsuldarlık
  razılık, icabet
  rehine, girev
  revaç, sürüm
  rica, hahiş
  rozet, nişan

Leave A Reply