R Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0

R harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

RALLENTANDO (İtal.) — Yavaşlayarak.
RAPSODİ — Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan, genellikle halk temalarına dayanan çalgı müziği.
RECİTATİVO (İtal.) — Bir operanın, oratoryonun ya do kantatın «teganni» edilmeyip, söylenen, bir türlü konuşmayla sunulan bölümleri.
REPRİSE (Fran.) — Tekrar. Terim genellikle sonat biçiminde, gelişme bölümünden sonra, ilk konunun tekrarını anlatır.
REQİUEM — Ölü ruhlarının huzura kavuşması amacıyla yazılan dinsel tören müziği. (Lat. Missa pro defunctis).
RESİTAL (Fran. Récital) — Bir konserde tek şarkıcı ya da çalgıcının, eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunuşu.
RİSOLUTO (ital.) — Güçlü, kararlı.
RİTM (Fran. Rythme.) — Zaman içinde varolan müziğin gene zaman içinde belirtilmesi. Ritm, müziğin üç ana öğesinden biridir. Öbür ikisi; melodi ve armoni. Melodisiz ve armonisiz müzik olabilir takat ritmsiz müzik düşünülemez.
ROMA ÖDÜLÜ (Fran. Prix de Rome) — Paris Güzel Sanatlar Akademisi tarafından Paris Konservatuvarı beste sınıfında en iyi yapıtı veren öğrenciye tanınan ödül. 1803 yılından sonra uygulanmaya başlanmış olan bu ödül, öğrenciye Roma’da belirli bir süre boyunca eğitim yapmak olanağını sağlar.
ROMANCE (Fran. ing.) — Besteciyi kesin bir kalıp biçimine uymak zorunda bırakmayan, genellikle duygusal parçalara verilen ad.
ROMANTİZM (Fran. Romantisme) — Müzik tarihinde, genellikle Beethoven ile birlikte başladığı savunulan, bütün 19. yüzyılı kapsayan, edebiyattaki romantik akımın etkisiyle bestecilerin biçimcilikten ve klasikçiliğin amaçlarından uzaklaşıp yapıtlarında anlatım ve duygu açıklaması aradıkları cağ.
RUBATO (ital.) — İcrada geçici olarak kesin tempodan ayrılmak ve nota sürelerini bir cümlenin anlamını açıklamak, yaymak amacıyla değiştirmek.

Advertisement

Leave A Reply