R Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0
Advertisement

R Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

R Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Rabbani: Tanrıyla İlgili.
Rabes: Tutum.
Rabi: Dördüncü.
Rabih: Faydalı, karlı.
Raci: Ait, ilişkin. 2. Geri dönen. 3. Rica eden, yalvarıp yakaran. 4. Umutlu, umudu olan.
Radi: Kabullenen rıza gösteren. 2. Boyun eğen.
Rafet: İyilik, çok acıma, esirgeme.
Rafettin: Dinen acıma ve esirgeme hissi 2. Kollayan, gözeten.
Rafi: Kaldıran, yükselten. 2. Tanrı sıfatlarındandır.
Rafih: Bolluk içinde, rahat yaşayan. 2. Huzurlu
Ragıp: Arzu eden, istekli, rağbet eden.
Rahi : Yol ile ilgili.
Rahim: Acıma, acıyıp esirgeme.
Rahman: Bütün canlılara merhamet eden.
Rahmani: Tanrı ile ilgili, tanrısal.
Rahmet: Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme. 2. Yağmur.
Rahmetullah: Tanrı’nın bağışlaması.
Rahmi: Acıyan.
Raif: Esirgeyici, merhametli.
Raik: Sade, saf, katıksız.
Rakım: Yazan, yazıcı. 2. Yükselti.
Raki: Namaz kılarken ellerini dizlerine koyarak eğilen,
Ram: İtaat eden, boyun eğen, razı gelen.
Raman: Fikir, düşünce.
Ramazan: Oruç tutulan ay.
Rami: Atan, atıcı, 2. Hükümran.
Ramis: Gerçekleri söylemeyen.
Ramiz: Çok akıllı.
Raperin: Ayaklanmak, bir yerden kalkmak.
Raser: Üstün.
Rasih: Sağlam, kökten güçlü. 2. Din bilimle, rinde çok bilgisi olan.
Rasim: Resim yapan, resmeden.
Rasin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Rasti: Doğruluk.

Raş: Serpinti.
Raşit: Doğru yoldan giden, hak dinini kabul etmiş kişi. 2. Akıllı.
Ratip: Tertipleyen, düzenleyen.
Rauf: Çok merhametli, pek esirgeyen.
Raydan: Etkili.
Razı: Rıza gösteren, Kabul eden, gönlü olan.
Reber: Rehber, kılavuz.
Rebi: Bahar.
Rebii: Baharla ilgili.
Recai: Yalvaran, rica eden.
Recep: Heybetli, gösterişli, saygıdeğer. 2. Üç ayların ilki.
Refet: İyilik, çok acıma, esirgeme.
Refettin: Dinen acıma ve esirgeme hissi.
Refi: Yüksek, yüce.
Refih: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kişi.
Refiğ: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse.
Refii: Yüce kişi.
Refik: Arkadaş, yol arkadaşı. 2. Ortak. 3. Koca. 4. Ağırbaşlı.
Regaib: Tutulan, beğenilen, rağbet olunan şeyler.
Reha: Bolluk ve zenginlik içinde olma 2. Kurtulma, kurtuluş.
Rehber: Yol gösteren, kılavuz.
Reis: Başkan.
Rekin: Gururlu, ağırbaşlı.
Remiz: İşaret, sembol, simge.
Remzi: Remizle ilgili. 2. Simgesel.
Renan: İnleyen, ağlayan.
Resul: Haberci. 2. Kitaplı peygamber.
Reşat: Doğru yolda, hak yolunda yürüme, hak yolunu gözetme.
Reşid/Reşit: Doğru yolu tutan. 2. Olgun, yetkin.
Revan: Akan, yürüyen, giden. 2. Ruh, can.
Rewşen: Aydın kişi.
Rexman: Rahman kutsal.
Rezan: Ağırbaşlı.
Rezber: Eylül, eylül ay’ı.
Rezzak: Tüm canlıların rızkını veren Allah.
Rıdvan: Razılık, hoşnutluk. 2. Kabullenmek.
Rıfat / Rifat: Yücelik. 2. Yüksek rütbe.
Rıfkı: Yumuşaklık, na-
ziklik. 2. Zerafet
Rıza: Hoşnut kalma, memnun olma. 2. Razı olma, kabullenme. 3. Kendi isteği. 4. Kaderine boyun eğme.
Rızgar: Kurtulmuş.
Rızkullah: Allah’ın verdiği nimet, rızk.
Rical: Rütbe ve makam bakımından en üst düzeyde olanlar.
Riva: Suya doymuşlar.
Robar: Irmak, çay gibi akarsuların en büyüğü.
Roj: Gün, güneş.
Rojkan: Bitlis’te bir aşiret.
Ronahi: Işık aydınlık.
Ronak: Parlak. 2. Aydın, ilerici.
Rubar: Nehir, ırmak.
Ruhan: Güzel, kokan.
Ruhi: Ruhsal.
Ruhsal: Ruhi, ruhla ilgili.
Ruhşan. Şöhretli ruh.
Ruşen: Aydınlık, parlak. 2. Belli, ortada, açık.
Ruzan: Günler, gündüzler.
Rücum: Akan, kayan yıldız.
Rüknettin: Dinin temeli.
Rükni: Saygıdeğer kişi.
Rüstem: Yiğit, kahraman.
Rüştü: Doğru yolda olan. 2. Doğru yoldan ayrılmayan
Rüveyha: Zariflik, incelik.


Leave A Reply