Radikalizm Nedir?

0

Bir diğer ismi köktencilik olan radikalizm nedir ne demektir? radikalizmin tanımı ve hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bilimde, dinde, siyasette kökten değişiklik, yenilik yapma eğilimine «radikalizm» (köktencilik) denir. Radikalizm, toplum düzeninde bu yenileşme düşüncesinden doğmuş, özellikle XIX. yüzyılın ilk yarısından sonra Fransa’da siyasi hayatta rol oynamıştır.

Advertisement

Radikalizm kelimesi, önce İngiltere’de ortaya atıldı. Avam Kamarası üyelerinden James Fox 1797’de yaptığı bir konuşmada «radikal» yenilikleri ileri sürdü. O zaman istenilen şey yalnız seçim sisteminin, seçim bölgelerinin yenileştirilmesiydi.

1832’de yapılan seçim yeniliklerinden sonra İngiliz radikalleri, gittikçe bir kuvvet haline gelen çalışan sınıflara oy hakkının tanınması için savaştılar. 1874’ten 1892’ye kadar bütün işçi temsilcileri kendilerini birer «radikal» saydılar, değişikliğin yalnız siyasal değil, toplumsal düzende de olmasını istediler.

Fransa’da, radikalizm daha geniş çapta etki yaptı. Toplum düzeninde değişikliğe taraftar olanlar, kendilerini, cumhuriyetin koruyucusu, Fransız Ihtilâli’nin mirasçısı sayıyorlardı. XIX. yüzyılın ilk yarısından sonra radikalizm Fransa’da aşırı cumhuriyetçilerin mesleği haline geldi. Radikallerin siyasi bir parti halinde toplanmaları, III. Napolyon’un düşmesinden sonra, demokratik hayat gelişince mümkün olabildi.

Advertisement


Leave A Reply