Radyum Nedir? Radyum Elementinin Özellikleri

0
Advertisement

Radyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radyum elementi ile ilgili bilgi.

radyumRadyum, doğal radyoaktif kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin II A grubunda yer alır. 1898’de Pierre Curie, Marie Curie ve G. Bemont tarafından kuzey Bohemya’dan getirilen Pitchbelend filizinde bulundu. Metalik radyum ise, 1910’da M. Curie ve A. Debierne tarafından arı radyum klorür çözeltisinin bir civa katot kullanılarak elektroliziyle elde edildi.

Katot: Ra2 + (l) + 2e-→ Ra
Anot: Cl-(l) → 1/2Cl2 (g) + e-

Sembolü: Ra
Atom Numarası: 88
Atom Ağırlığı: 226,05
Element serisi: Alkalin

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik

Elementin görünümü baryuma benzer. En çok kullanılan tuzu radyum klorür-dür (RaCh, H2O). Doğada pek çok maden cevherinde bulunmakla birlikte bu madenlerin içerdikleri radyum oranı oldukça düşüktür. Toprak alkali metallerin sonuncusu olarak radyum ticari olarak, bromür ya da klorür durumunda kullanılır. Radyum, atom yapısında bozunma göstererek dönüşümlere uğrar.

Advertisement

Bu sırada büyük miktarda enerji açığa çıkarak karmaşık ışınmalar yayar. Değişik etkileme özellikleri olan bu ışınmalar, bakterileri öldürdüğü ve hücreleri yok ettiği için çeşitli hastalıkların tedavisinde radyumdan yararlanılır. Radyumun bilinen 16 izotopu vardır. Bunlardan Ra-226 en çok bulunan radyum izotopudur. Yarılanma süresi 1620 yıl olan Ra-226’nın bir saniyedeki bozunum sayısı günümüzde radyoaktiflik birimi kabul edilip 1 Curie olarak adlandırılır. Radyum güçlü bir radyolojik zehirdir. Bu nedenle son yıllarda hastalıkların tedavisinde radyumun yerine bazı radyoizotoplar yeğlenmeye başlandı. Bu izotoplardan bazıları hem radyuma oranla daha güçlüdür hem de kullanım açısından daha güvenilirdir. Günümüzde doğadaki çeşiti maden filizlerinden ayrıştırma yoluyla elde edilebilmekle birlikte radyum açısından en zengin maden filizleri Kongo ve Kanada’da bulunur.


Leave A Reply