Rakoczy Ailesi Hakkında Bilgiler

0

İçerisinde kralların ve prenslerin olduğu bir Macar ailesi olan Rakoczy Ailesi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Rakoczy Aile Arması

Rakoczy Aile Arması

Prensler ve krallar yetiştirmiş eski bir Macar ailesidir. Kökü, eskiden bir Macar ülkesi olan, Transilvanya’dan gelir. Daha başka ünlü Macar aileleri olan Bocskay’lar, Zapolya’lar, Gabor’lar, Bathory’ler gibi bunlar da Transilvanya’nın voyvodalarından (prenslerinden) idiler. Transilvanya (Erdel) 1526′ dan 1699’a kadar, iç idaresinde bağımsız bir Osmanlı eyaletiydi.

Advertisement

Rakoczy’lerden ilk önce Transilvanya Prensi Rakoczy (Sigismund), Diyet Meclisi tarafından 1608’de Macar Kralı seçildi. Yalnız, Rakoczy Sigismund, Avusturyalılar ile uğraşmak istemediği için çekildi. Yerine Transilvanya Prensliğine Bathory Gabril seçildi.

Bu aileden Transilvanya Prensi olarak ün kazananlar I. ve II. Rakoczy’dir.

I. Rakoczy Györg (1630-1648): Transilvanya Prensi olarak barışçı bir politika güttü, Osmanlılar’la iyi geçinmeye çalıştı. Otuz Yıl Savaşları’nda, Avusturyalı İmparator Ferdinand, Macar Protestanlarına kötülük yapmaya başlayınca, İsveç’le bir olarak, Avusturya’ya savaş açtı. Macaristan’ın Avusturya idaresinde kalan kısmına girdiyse de, İmparator’a yenildi, geri çekildi.

II. Rakoczy, Györg (1648-1660): I. Rakoczy’nin oğludur, babasının yerine tahta geçti. Önceleri, Osmanlılar’ı, Transilvanya’dan politika ile uzaklaştırmaya çalıştı. İsveç’in yardımı ile Polonya tacına konmak, Transilvanya, Aşağı Macaristan ve Polonya’yı çevrelayen büyük bir krallık kurmak istedi. Osmanlı hükümetine karşı isyan ederek 6 yıl çarpıştı. Bu savaşların sonucunda ordusu yenildi, II. Rakoczy de öldü. Osmanlılar Transilvanya’ya girerek, Apafi Mihaly’i voyvoda seçtirdiler.

Advertisement


Leave A Reply