Ramazanoğulları Nerede Kurulmuştur ve Özellikleri

0

Anadolu’da kurulmuş olan bir Türk beyliği olan Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili olarak bilgiler. Ramazanoğulları nerede kurulmuştur ve özellikleri nelerdir?

Ramazanoğulları

Advertisement

RAMAZANOĞULLARI, Anadolu Beylikleri (Türk prenslikleri )nden biridir. Bugünkü Adana ili ile İçel ilinin doğu bölümünde, Mersin-Tarsus yöresinde 1378’den 1608’e kadar 230 yıl hüküm sürmüşlerdir.

Ramazanoğulları 1515’e kadar Mısır-Suriye Türk-Memlûk İmparatorluğu’na bağlıydılar. O tarihte Osmanlılar, Adana’yı aldılarsa da, Ramazanoğlu Beylerî’ni beylerbeyi (genel vali) olarak yerlerinde bıraktılar. Böylece, XVII. yüzyıl başlarına kadar Ramazanoğulları, bu bölgede kaldılar. Osmanlı hizmetinde yükselen Ramazanoğlu beyleri de vardır. Macaristan’ın ilk Türk genel valisi (Budin Beylerbeyi) Uzun Süleyman Paşa bunlardandır. Ramazanoğulları’nın Adana ve çevresinde birçok eserleri vardır.

Ramazanoğulları ve hüküm sürdükleri tarihler şunlardır:

1) Ramazanoğlu Ahmet Bey ( 1378?-1416)

Advertisement

2) I. İbrahim Bey (1416-1427)

3) Hamza Bey (1427-?)

4) I. Mehmet Bey

5) Ali Bey

6) Arslan Davut Bey (?-1480)

7) Halil Bey (1480-1510)

Advertisement

8) Mahmut Bey (1510-1517)

9) Pir Mehmet Paşa (1517-1568) 10) Derviş Paşa (1568-1569)

11 ) II. İbrahim Paşa (1569-1587)

12) II. Mehmet Paşa (1587-1600?)

13) Pir Mansur Paşa (1600?-1608)


Leave A Reply