Reform Nedir?

0

Reform nedir? Reform hareketi nasıl ortaya çıkmıştır? Reform nedenleri, sonuçları, tarihi hakkında bilgi.

reform REFORM

Advertisement

Avrupa’da XVI. yüzyılda Almanya’da başlayan ve zamanla diğer Avrupa devletlerine de yayılan, Katolik Kllisesi’ndeki yenileşme hareketlerine Reform denilmiştir.

Reform’un Nedenleri

*** Katolik Kilisesi’nin saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmesi,

*** Hümanizm akımının temelinde olan araştırmacı anlayış nedeniyle Hristiyanlığın temel kaynaklarına inilmesi,

Advertisement

*** Rönesans hareketlerinin etkisiyle, özgür düşüncenin yayılması,

*** Matbaanın yaygınlaşması nedeniyle Kilise’yi sorgulayan fikirlerin daha hızlı yayılması

*** İncil’in ulusal dillere çevirilerinin yapılması sonucunda herkesin İncil’i okuyup anlayabilmesi

*** Reform’un başladığı Almanya’da Katolik Kilisesi’nin otoritesinin zayıf olması durumları etkili olmuştur.

1517 yılında Almanya’da Martin Luther adındaki din adamı, Kilise’nin yanlış uygulamalarına karşı çıkması üzerine Kilise baskısından kurtulmak İsteyen halktan büyük destek aldı. Katolik Kilisesi’nin Martin Luther’i aforoz etmesi ve öldürülmesine karar vermesinin ardından çok sayıda Alman prensi Luther’e destek verdi. Büyüyen olayların sonucunda halk, Almanya’da ayaklanarak bir çok kiliseyi yağmaladı.

Advertisement

Almanya’daki prensliklerin lideri konumundaki Kutsal Roma Germen imparatoru Şarlken’in, Katolik Kilisesi’nin kendisine verdiği destekle; ayaklananlarla ve onları yöneten prenslerle yaptığı savaşlar sonunda 1555’te Ougsburg Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma İle;

*** Protestanlık mezhebi resmen tanındı.
*** Halk, bağlı bulunduğu prensin mezhebini kabul etmek zorunda tutuldu.
*** Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyenlerin başka yerlere göç etmelerine izin verildi.

Böylece Almanya’da prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin hakimi konumuna ulaştılar.

Fransa’da Reform’un öncülüğünü Kalven yaptı. 1598’de yayımlanan Nant Fermanı ile Fransa’da Protestanlık ve yeni mezheplere inanç ve ibadet özgürlüğü tanındı.

İngiltere’de Kraliyet ailesinin başkanlığında; Katoliklik, Protestanlık ve Kalvenizm mezheplerinin ortak özelliklerini temel alan Anglikan Kilisesi kuruldu.

Advertisement

İskoçya’da ise Kalvenizm’in bir kolu olarak Presbiteryen mezhebi kuruldu.

Reform’un Sonuçları

*** Avrupa’da mezhep savaşları başladı.

*** Katolik Kilisesi, Engizisyon mahkemelerini ve Cizvit tarikatını kurarak, yeni kurulan mezheplere karşı sert önlemler almaya çalıştı.

*** Bazı krallar, Kilisenin mallarına el koydular

Advertisement

*** Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm, Presbiteryen gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

*** Kilisenin dini ve siyasi baskıları ortadan kalktı.

*** Avrupa’da krallıklar arasında dinin birleştirici ama özelliği zayıfladı.

*** Eğitim Kilise’nin tekelinden alındı. Böylece laik eğitim kurumları oluştu.

Advertisement


Leave A Reply