Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin felsefe ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri felsefe ilişkisi

Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

Felsefe, bir bilim dalının ulaşmaya çalışacağı uzun vadeli amaçları vermektedir. İnsan hayatı ve davranışlarına ilişkin felsefi görüşler 2 grupta incelenebilir: I. Bireye dönük/bireyi merkeze alan, II. Topluma dönük/toplumu merkeze alan. Bireye dönük felsefelerde bireyin kişisel bütünlüğü ve mutluluğu; topluma dönük felsefelerde toplumun mutluluğu ve refahı önemlidir ve bunun topluma yansıyacağı varsayılır.

Advertisement

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireylerin gelişip olgunlaşmaları ile toplumun ideal, ihtiyaç ve koşullarını birbirlerine en dengeli şekilde bağlama çabası içerisindedir. 20. yy. da ortaya çıkan varoluşçu felsefe ve hümanist yaklaşımın görüşleri doğrultusunda birey merkeze alınmakta, insana layık olduğu değer verilmekte ama aynı zamanda birey- toplum dengesi de gözetilmektedir.


Leave A Reply