Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin psikoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri psikoloji ilişkisi

Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yararlandığı bilim dallarının başında gelen psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini, temel ilke ve kavramlarını açıklamaktadır. Bu alanda algı, davranış, duygu, gelişim gibi birtakım konular incelenmekte ve bireylerin çevreye uyumu ile ilgili sorunlar ele alınmaktadır. Psikoloji, bireyin iç dünyasını ve davranışlarını inceleyen bir bilim olarak ortaya koyduğu bulgular ile rehberlik ve psikolojik danışma alanını etkilemektedir. Bu bulgulardan bazıları şunlardır:

Advertisement

a. Bireysel ayrılıklar: Gelişim psikolojisinde de değinildiği üzere belli bir dönemdeki bireylerin diğer dönemlerdeki bireylerden, hatta aynı dönemde bulunan bireylerin birbirinden bedensel, bilişsel, sosyal vb. yönlerden farklı özellikler gösterdiği bilinmektedir. Ayrılıkların bir kısmı çevresel bir kısmı da genetik koşullardan ileri gelmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği gereği, her bireye zekası, gereksinimleri, ilgi ve yetenekleri düzeyinde kendini geliştirme fırsatları verilmelidir. Sınıfta farklı özelliklerdeki bireylerin bulunduğu göz önüne alınarak, tek tip bir program uygulamak insan kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olur. Öğrencilerin niteliklerine göre çeşitli programların uygulanması; öğrencinin tanınmasını zorunlu kılar. Bu da rehberlik hizmetlerinin etkili yardımı neticesinde gerçekleşir.

b. Bireysel nitelik farklılıkları:
İnsanlar arasında bireysel farklar olduğu gibi, kişinin kendi niteliklerinin dereceleri bakımından da farklılıklar vardır. Örneğin; sayısal ağırlıklı konularda çok başarılı olan biri, el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde aynı derecede başarı gösteremeyebilir.

c. Cinsiyet farklılıkları: Bireylerin gelişim özellikleri ve yaşadıkları sorunlar cinsiyetlerine göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; kızlar erkeklere göre daha önce ergenliğe girer.

d. Kişilik ve benlik gelişimi: Kişiliği, bir bireyi diğerlerinden ayıran biyolojik, psikolojik ve toplumsal niteliklerin dinamik bir bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Benliği ise, bir insanın kendini algılayış biçimi olarak tanımlayabiliriz. Bireyin benliği nasıl ise davranışları da buna göre şekillenir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, hem kişilik gelişimi için uygun ortam yaratma, hem de akıl sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.

Advertisement


Leave A Reply