Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin sosyoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri sosyoloji ilişkisi

Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

Sosyoloji (Toplumbilim), insanların toplumsal yaşamlarını, toplum içerisindeki rollerini ve karşılıklı ilişki biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, toplum içinde insanı incelemektedir. Bireylerin davranışlarına yön veren toplumsal etmenleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Rehberlik bireyin dış dünyasına ilişkin bilgileri sosyolojiden almakta ve böylece onu daha gerçekçi bir şekilde ele alabilmektedir. insan ve içinde yaşadığı toplum birbirinden ayrı şekilde düşünülemez. Sosyolojinin konusu olan ve rehberliğin dikkate aldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Advertisement

a. Kültür boşluğu: Kültür boşluğu, maddi kültürün, manevi kültüre göre daha hızlı ilerlemesi – değişmesi sonucu oluşur. Kültür boşluğu, toplumsal çözülme meydana getirir. Toplumdaki ahlaki yozlaşma, toplumsal çatışma, normsuzluk, rol belirsizliği, toplumsal çözülmeye neden olur.

b. Yabancılaşma: Yabancılaşma, toplum ve kültüre karşı bireydeki kayıtsızlık ve ilgisizlik hissi ya da bireylerin kendilerinden ve diğerlerinden uzaklaşma veya ayrılmaları biçiminde ifade edilir. Güçsüzlük duygusu, yaşamın anlamsızlığı, yalnızlık duygusu, kendini özünün dışında hissetme, yabancılaşmanın belirtileridir.

c. Kuşak çatışması: Kuşak, 25-30 senelik yaş farkının bulunduğu bireylerin oluşturduğu gruplar için kullanılır. Çatışma, bireylerin ya da grubun birbirlerini reddetmeleri, iletişimdeki bozukluk, anlaşmazlık olarak tanımlanır. Kuşaklar arası çatışma ise iki kuşağın sağlıklı ilişki içinde olmaması, aralarında anlaşmazlıkların bulunduğu anlamına gelir.

Kuşaklar arasındaki çatışmanın nedeni, değer yargılarındaki değişmelerdir.

Advertisement

d. İş yaşamındaki değişmeler: Hızlı teknolojik gelişmeler, bireyin önüne yeni meslekler, değişik iş alanları sermektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile bireye alternatifleri hakkında bilgi sunarak kendine en uygun mesleğe yönelebilmesinde yardımcı olunmaktadır.


Leave A Reply