Rehberlik İle Psikolojik Danışma Arasındaki İlişki Nedir?

0
Advertisement

Rehberlik ile psikolojik danışma arasında ne gibi bir ilişki vardır? Benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Konu anlatımı

rehberlik

“Rehberlik” ile “Psikolojik Danışma” Arasındaki İlişki

Rehberlik alanıyla ilgili yazılan kitaplarda ya da genel kullanımda alanın adı olarak “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ya da “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” isimlerinin geçtiği görülmektedir. Rehberlik alanına ilişkin bu iki farklı kullanımda önce yazılan kelime “psikolojik danışma” olduğunda yürütülen yardım hizmetlerinin psikolojik danışma ağırlıklı olduğu vurgulanmak istenmektedir.

Psikolojik danışma, rehberlik hizmetleri kapsamında yer alan bireyi tanıma, bilgi verme gibi hizmetlerden biridir. (Rehberliğin kapsamındaki hizmetler ayrı bir ünite olarak ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.) Ancak, psikolojik danışma hizmetinin rehberliğin kapsamında yer alan diğer hizmetler içerisinde en fazla uzmanlık gerektiren alan olması; daha teknik bilgi ve beceri gerektirmesi, bireye verilen psikolojik yardımları içermesi; rehberliğin ise günümüzde daha çok “bilgi verme” işleviyle ön plana çıkması sebebiyle psikolojik danışma hizmeti alanın adı içerisinde belirtilmektedir.

Bütün psikolojik danışma faaliyetleri, rehberlik hizmet alanının kapsamına girer, ancak rehberlik hizmet alanının kapsamındaki faaliyetler, psikolojik danışma değildir. Örneğin; öğrencilerin meslek seçmelerinde yardımcı olabilecek nitelikteki, mesleklere ait kitap ve benzeri yayınları toplayıp onların istifadesine sunmak (bilgi toplama ve sunma), bir rehberlik faaliyetidir ama bir psikolojik danışma yardımı değildir.

Son zamanlarda “rehberlik” sözcüğünün başlıktan kaldırılması önerilmektedir. Bunun sebebi; rehberliğin “kişileri dışarıdan yönetmek/ yol göstermek” gibi alanın temel anlayışlarıyla ters düşen bir anlamı çağrıştırmasıdır. Oysa kişilere yapılan “bilgi verme” yardımı bile artık tek yönlü bilgi aktarımı olmaktan çıkarılarak duygusal bir çerçeve içerisinde yürütülmektedir (Bu durum bilgilerin benimsenmesini sağlama açısından önemlidir). Rehberlik olarak bilinen hizmetlerin “Bilgi Verici Danışmanlık” olarak adlandırılması gündemdedir.

Advertisement

Leave A Reply