Rekabet Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Rekabet ne anlama gelir? Rekabet kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
“Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi.” – R. N. Güntekin
yarışmak
“Herkesin size delilik isnat etmekte birbirleriyle âdeta rekabet etmeleri kaidedir.” – A. Ş. Hisar
Kişi, kurum veya takımlar arasında süregelen çekişme


Leave A Reply