Reklam Nedir? Reklamların Genel Yapısı ve Reklam Çeşitleri Nelerdir?

0
Advertisement

Reklam nedir? Modern dünyanın artık ayrılmaz bir parçası olan reklamların genel yapısı nasıldır? Reklam çeşitleri nelerdir?

Atabrine Reklamı

Atabrine Reklamı (İlaç Reklamı)

Reklam nedir?

İşletmelerin birbirleriyle rekabet içerisinde oldukları her koşul için, bulundukları piyasada kendi ürünleri adına bir etki yaratmaya yönelik yaptıkları tüm faaliyetler “reklam” olarak adlandırılır. Her sektördeki tüm kurum ve kuruluşlar arasında; satış ve üretim konusunda sürekli bir döngü içerisinde olan rekabet piyasası vardır. Bu rekabet piyasası içerisinde her bir firmanın kendi ürünü adına daha iyi bir pazar payı oluşturma hedefi vardır.

Çünkü ne kadar geniş bir pazar payı oluşturulursa onunla doğru orantılı olarak karlılık da artacaktır. Bu koşulları yaratmak için de müşteride bir alım isteği uyandırmak, dikkat çekici faktörler yaratmak durumundadırlar. Dikkat çekici faktörlerin tümünün tek bir yerde toplanması reklam sayesinde mümkün olmaktadır. Reklamların kendi içerisinde 3 büyük hedefi vardır.

1900'lü Yıllardaki Çamaşır Makinesi Reklam Afişlerinden Bir Örnek

1900’lü Yıllardaki Çamaşır Makinesi Reklam Afişlerinden Bir Örnek

Bu hedefler kısaca şu şekilde açıklanabilir;

İkna etmek : Reklam, pazarlama sektörüyle de doğrudan doğruya ilişkilendirilebilir. İkna etmesinin sonucu satışa bağlanır ve satış, doğru bir pazarlama tekniği sayesinde yapılabilmektedir. Reklamların içeriğinde yer alan bilgilerin de ötesinde, reklamı yapılan ürünün satın alınması için güzel bir ikna durumu yaratılmalı ve müşteride o ürüne gerçekten ihtiyacı olduğu hissi uyandırılmalıdır.
Bilgi vermek: Reklamlar, ilgili oldukları ürünlerle alakalı bilgiler içermelidir.

Seçilmiş pazar (Hedef kitle) : Bir ürünün reklamı, o ürünün hitap ettiği kitlenin özelliklerine göre tasarlanmalıdır. Reklam araçları seçilmiş kitlenin alım gücüne, beğenilerine, ihtiyaç duyabilecekleri kilit noktalara göre değişim gösterebilmektedir. İzleyici kitlesini ürüne çekebilmek için bu hususlar çok önemli noktalardır.

Reklamların genel yapısı

Reklamların uçsuz bucaksız dünyası içerisinde, alıcılara çok fazla seçenek sunulduğu sanılsa da aslında çoğu durumda kafa karışıklığı yaratması kaçınılmazdır. Bu kafa karışıklığının sebebi de bazı durumlarda aynı sektörde bulunan iki firma arasında; A markasının B markasını yermesi, B markasının da A markasını yermesi durumlarından kaynaklanmaktadır.

Advertisement

Örneğin; bazı çamaşır ya da bulaşık deterjanları reklamlarında, asıl reklamı yapılan ürün diğer ürünlerle yarıştırılır ve temizlikte en iyi kendisinin olduğu iddia edilir. Ancak reklamda kendisinden geri kalan ürünün esas reklamında da bu marka için aynı şeylerden söz edilmektedir. Ancak bazı firmalar, sektörde çok yükseklerden uçup kendilerinden gözle görülür biçimde daha iyi durumda olan firmalarla rekabete girerek, kendini yükseltmenin aksine rekabette bulunduğu firmanın prestijini daha da arttırmaktadır.

Buna da örnek olarak; piyasaya yeni girmiş temizlik ürünleri markalarından birinin kendi reklamında yıllardır piyasada sağlam bir noktada bulunan bir markayı, kendisinden daha düşükmüş gibi göstermeye çalışırken kendi ürününün dış formunu bile yerdiği ürünle birebir aynı şekilde gösterdiği reklamları verebiliriz. Tam olarak bu noktada da reklamların kıyaslama özelliği devreye girmektedir.

İnsanların bu noktada arka planda verilmek istenen düşünceyi çoğu zaman algılamaları zordur. Aslında her reklamda “onu alma bunu al” yargısının arkasında her türlü alışverişe ve alım düşüncesine kişiyi itme durumu mevcuttur. Her türlü reklam, bizim o ürüne çok ihtiyacımız olduğunu ve hayatımızda bizi memnun edecek tek ürünün o olduğuna bizi inandırmaya çalışır. Gün geçtikçe aynı ihtiyaç için üretilen ürünlerin sayısının sürekli artması, bununla birlikte teknolojinin gelişip çok daha farklı ihtiyaçları doğurması her işletmenin iyi bir reklama ihtiyaç duymasını sağlamaktadır. Çünkü iyi bir reklam hedef kitlenin o ürüne çok kısa bir sürede sahip olması demektir ve bu sahip oluş dolaylı yoldan ekonomik bağlamda firmayı kalkındıracaktır. Pazarlama ve satış bu yönleriyle reklamların vazgeçilmez hedeflerindendir. Reklamlar, dolaylı yoldan da olsa da ülkelerin ekonomik yapısını kalkındırmada oldukça etkilidir.

Reklam çeşitleri

Coğrafi yönden reklamlar :

  • Ulusal reklam : Üreticiler tarafından malın ortaya çıkartıldığı ülke sınırları içerisinde yapılan reklam çeşididir.
  • Yerel reklam : Perakendeciler tarafından malın ortaya çıkartıldığı daha ufak bölgeler ve yöreler içerisinde yapılan reklam çeşididir.

İçerik yönünden reklamlar :

  • Kurumsal reklam : Reklamlarda yer alan ürün değil bir kurumdur. Bir kurumun sürekli olarak reklamı yapılmaktadır.
  • Ürün ya da hizmet reklamı : Reklamlarda yer alan bir üründür ve bu ürünün tüm yönlerden en iyi şekilde ve en cazip şekilde tanıtımı yapılır.

Hedef kitle yönünden reklamlar :

  • Endüstriyel ve ticari reklamlar : Üretici araçlarına ve üreticilere yönelik ortaya çıkartılan reklam türleridir.
  • Tüketici reklamları : Tüketici kitlenin baz alındığı reklamlardır.

Reklam araçları yönünden reklamlar :

  • Televizyon reklamları : Hareketli reklam, hareketsiz reklam, özel tanıtıcı reklam ve program görüntüsü reklamları olmak üzere farklı seçeneklere ayrılmıştır.
  • Radyo reklamları : Programlı reklam, dramatik yapıda ve müzik içeren reklamlar, özel tanıtıcı reklamlar, kamu ilan reklamları ve sosyal amaçlı reklam olarak ayrılmıştır.
  • İnternet Reklamları : Artık milyarlarca dolarlık bir pazara ulaşan internet reklamları günümüzde artık onlarca farklı yöntem ile kullanıcılara hızlıca ulaşabilmektedr.


Leave A Reply