Relativizm Nedir?

0

Bağıntıcılık ve ya Görecilik olarak da geçen relativizm ne demektir? Açıklaması

Relativizm
Felsefede, bilginin, değerlerin birbiriyle bağıntılı olduğunu ancak birbirine göre ölçülebileceğini, mutlak bir varlık sayılamayacağını ileri süren görüştür.

Advertisement

Bilginin bağıntılı (izafi), yani başka değerlere göre ölçülür olması çeşitli filozoflara göre değişik anlama gelir. İngiliz filozofu William Hamilton ( 1730-1803)’a göre insan bilgisi “relatif” (bağıntılı)dır, çünkü hiçbir şey kendi kendisi olarak anlaşılamaz; onun hakkında ancak, girdiği kılıklarla, bulunduğu durumlarla bilgi edinebiliriz. Gerçekleri, başka gerçeklerle bağıntıları ölçüsünde tanıyabiliriz; onun için de, bu bağıntılar değiştikçe, aynı şey üzerindeki bilgiler de çeşitlenecektir.

XIX. yüzyıl İngiliz filozofu Stuart Mill (1806-1873) ise bu terimin anlamlarını daha değişik bir yönde tanımlar. Bizim bir şey hakkındaki bilgimiz o şeyin başka şeylerden ayrılmasına bağlıdır. Masanın masa oluşu, bardak olmayışındandır sonra biz doğadaki her şeyi kendi bilinç durumumuz derecesinde öğrenebiliriz. Bu durumda asıl var olan ya bilinç halleridir ya da asla bilinememek şartı ile eşyanın kendi kendisi.

Advertisement


Leave A Reply