Rene Descartes Kimdir

0
Advertisement

Rene Descartes kimdir? Hayatı ve şüphe felsefesi hakkında bilgi. Rene Descartes hayatı hakkında kısa ve öz bilgi.

René Descartes
Büyük bir Fransız filozofu ve bilginidir. Gerçek olanı bulmak için kullandığı şüphe metodu sayesinde skolastik Ortaçağ felsefesinin yıkılıp modern felsefe anlayışının başlamasına yol açmış önemli bir fikir adamıdır. 1596 ile 1650 yıları arasında yaşamıştır.

Rene Descartes, bir süre La Flèche’deki Cizvit Koleji’nde okuduktan sonra Poitiers Üniversitesi’ne girdi ve hukuk fakültesinden mezun oldu. On yıl Fransız ordusunda çalıştı. Bu arada bütün Avrupa’yı dolaştı. 1628’de askerliği bırakarak Hollanda’ya yerleşti. Burada felsefe alanındaki en önemli çalışmalarını yaparak birçok eser verdi.

Descartes’ın düşüncesine göre gerçek bilgiye varabilmek için bütün bilgilerin güvenilmez esaslara dayandığını kabul ederek herşeyden şüphe etmek gerekir. Şüphe edilemeyecek tek şey şüphe etme olayıdır. Bu durumda kendi varlığımızdan da şüphe etmeliyiz. Yalnız şüphe etmeyi düşünmenin bir şekli, aklın bir aracı olarak kabul etmeliyiz. Demek ki şüphe etmek için düşünmeye, düşünmek için de bir varlığın olmasına ihtiyaç var. Descartes bunu “Cogito, ergo sum” (Düşünüyorum, öyleyse varım) şeklindeki ünlü cümlesiyle özetlemiştir. Bu onun edindiği ilk doğru bilgidir.

Descartes matematiğe özel bir ilgi göstermiştir. Çünkü matematiğin dayanmış olduğu ilkeler deneyden gelmemiştir. Deneyde rol alan duyu organlarımız bizi yanıltabilirler, matematikteki tarifler ise zihnimizde doğuştan vardır. Bunlar aklın sezgisiyle bilinen gerçeklerdir ve bizi yanıltmazlar. Descartes bu alandaki çalışmaları ile matematik biliminin gelişmesine yol açmış, analitik geometriyi ve bilimlerde ortalama metot esaslarını bulmuştur.

Advertisement

Rene Descartes, matematiğin dayanmış olduğu ilkeler gibi Tanrı fikrinin de doğuştan zihnimizde var olduğunu kabul ediyor. Çünkü “Böyle mükemmel bir varlığın, mükemmel olmayan insanın duyumları ile anlaşılmasına imkan yoktur” diyor. Böylece doğuştan zihnimizde olan bu varlığın gerçekliğine inanıyor.

Rene Descartes, felsefesini akli temeller üzerine kurduğundan rasyonalist bir filozof olarak kabul edilir. En önemli eserleri şunlardır: “Discours de la méthode” (Usul üzerine nutuk); “Méditations métaphysiques” (Metafizik düşünmeler); “Règles pour la direction de l’esprit” (Aklın Yönetilmesi İçin Kurallar).

Rene Descartes, 1650’de İsveç Kraliçesi Cristina’nın daveti üzerine gittiği Stockholm’da öldü. Naaşı onaltı yıl sonra Paris’e getirilerek St. Germain – des – Près’ye gömüldü.

Advertisement

Leave A Reply